Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zagrebački ansambl flauta oduševio prekrasnim koncertom u Crkvi NBDM

Devetoročlani orkestar Zagrebačkog ansambla flauta održali su 04. srpnja veličanstven koncert u Crkvi NBDM u okviru kulturne manefestacije „S Tinom u Vrgorcu“, a nastup je potpomognut od strane Ministarstva kulture.
Iz publike se dalo čuti da bila riječ o jednom od najboljih koncerata puhačkih instrumenata do sada u našem gradu, a dugi ogromni pljesak i pozivanje na bis potvrda je tih riječi.
 
 
Bravo za ekipu Zagrebačkog ansambla flauta, zahvaljujemo se na veličanstvenom koncertu!