Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

2015. godina

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o prekidu isporuke vode zbog radova na vodoopskrbnoj mreži

 

NATJEČAJ: Deratizacija i dezinsekcija javnih površina i objekata Grada Vrgorca

 

KOMUNALNO d.o.o.: Prestanak mjera predostrožnosti

 

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o mjerama predostrožnosti

 

Rješenje o određivanju posebnih biračkih mjesta

 

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području grada Vrgorca

 

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o prestanku mjera predostrožnosti

 

KOMUNALNO d.o.o.: Obavijest o mjerama predostrožnosti

 

IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA VRGORCA

 

ODLUKA o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor

 

Izvođenje građevinskih radova na izgradnji vodovodnog priključka za Gospodarsku zonu Ravča

 

Natječaj za ravnatelja Doma športova

 

Ruralna cjelina Mihaljevići: Rješenje o svojstvu kulturnog dobra

 

I. sjednica Gradskog vijeća Grada Vrgorca - DNEVNI RED

 

Konstituirano Gradsko vijeće Grada Vrgorca

 

Poziv na konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Vrgorca_2015.

 

Izmjene i dopune PPU Grada Vrgorca - izvješće sa javne rasprave

 

Poziv na Javnu prezentaciju projekta "ODVODNJA VIŠKA VODE IZ VRGORSKOG POLJA

 

Obavijesti Gradskog izbornog povjerenstva Grada Vrgorca 

 

RJEŠENJE o određivanju biračkog mjesta/Makarska (Nacionalne manjine)

 

GLAZBENA ŠKOLA - upisi u tijeku

 

DV PČELICA - upis djece

 

J A V N I  P O Z I V nositeljima prava na nekretninama o započinjanju postupka evidentiranja javne ceste A1 u katastarskim općinama Raščane,Kozica, Dragljane,Zavojane, Ravča, Vrgorac

 

J A V N I  P O Z I V za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa_2015

 

Problematika zemljišne knjige k.o. Dusina: Odgovor Općinskog suda u Metkoviću

 

Obavijest o Javnom uvidu u prijedlog Programa gospodarenja za šume šumoposjednika za gospodarsku jedinicu "Vrgoračke šume"

 

Javna rasprava o prijedlogu Prostornog plana Parka prirode Biokovo