Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

U atriju OŠ Vrgorac, jutros je (30. lipnja 2016.) u 09:00 sati otvorena izložba „Tin i ja“. Prekrasno postavljena izložba u?eni?kih likovnih i literarnih radova pristiglih cijele zemlje te inozemstva, privukla je posjetitelje koje je u ime Grada Vrgorca pozdravio i novi gradona?elnik Ante Prani? te naravno, ravnatelj škole Krešimir Kuran i zaslužni za provo?enje ovogodišnjeg natje?aja u?iteljica Miranda Vukši? i gospodin Ante Gali?. Pobjedniku natje?aja, nagrada ?e biti uru?ena na završnom danu kulturne manifestacije „S Tinom u Vrgorcu“.