Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Gradonačelnik

U tijeku su prijevremeni loklani izbori...
 
 
Kontakt:  021 674-031
Kontakt:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 

 

 

 

O FUNKCIJI GRADONAČELNIKA:

 

Gradonačelnik je izvršno tijelo Grada i dužnost obavlja profesionalno.

Gradonačelnik:

  • nositelj izvršne vlasti u Gradu
  • zastupa Grad
  • daje punomoć za zastupanje Grada
  • obavlja nadzor nad zakonitošću rada upravnih tijela Grada i daje im naputke za rad
  • organizira izvršenje općih akata Gradskog vijeća
  • dostavlja opći akt predstojniku državne uprave zajedno s izvodom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donošenje
  • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom