Strict Standards: Declaration of KCommandChain::enqueue() should be compatible with KObjectQueue::enqueue(KObjectHandlable $object, $priority) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php on line 21

Strict Standards: Declaration of KCommandChain::setPriority() should be compatible with KObjectQueue::setPriority(KObjectHandlable $object, $priority) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php on line 21

Strict Standards: Declaration of KCommandChain::getPriority() should be compatible with KObjectQueue::getPriority(KObjectHandlable $object) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php on line 21

Strict Standards: Declaration of KHttpUrl::set() should be compatible with KObject::set($property, $value = NULL) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/http/url.php on line 454

Strict Standards: Declaration of KHttpUrl::get() should be compatible with KObject::get($property = NULL, $default = NULL) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/http/url.php on line 454

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php:21) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/templates/ja_teline_iii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Upravni odjeli

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Upravni odjeli

Upravna tijela gradske uprave Grada Vrgorca prate stanje u oblastima za koje su osnovana, pripremaju akte iz tih oblasti, izrađuju stručne podloge za rješavanje i objašnjavanje određenih pojava u okviru svog područja rada, te obavljaju druge poslove utvrđene zakonom, drugim propisima i aktima Grada.

Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela gradska uprava Grada Vrgorca sastoji se od:
1. Upravni odjel za lokalnu upravu i samoupravu
2. Upravni odjel za proračun i financije
3. Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove
4. Upravni odjel za društvene djelatnosti


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU UPRAVU I SAMOUPRAVU

U Upravnom odjelu za lokalnu upravu i samoupravu obavljaju se:

 • stručni, administrativni i tehnički poslovi za potrebe rada gradskih tijela, Gradskog vijeća, Gradskog poglavarstva i gradonačelnika,
 • zajednički poslovi za sva upravna tijela kao što su poslovi oko radnih odnosa, protokolarni poslovi, materijalno-tehnički poslovi, nabava i raspolaganje zajedničkim sredstvima i drugi slični poslovi,
 • pravno savjetodavni poslovi iz djelokruga grada kao jedinice lokalne samouprave kao i poslovi koji nisu u djelokrugu drugih upravnih odjela.


Pročelnik

Opis poslova i zadataka:

Upravlja Upravnim odjelom, organizira i koordinira rad u Upravnom odjelu; osigurava zakonitost rada i odgovoran je za zakonitost rada i poslovanja Upravnog odjela, izvršava ili osigurava izvršavanje odluka gradonačelnika, Gradskog poglavarstva i Gradskog vijeća te kontrolira izvršenje istih, vodi brigu o pravovremenom izvršenju programa rada Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva i njihovih radnih tijela, priprema u suradnji s gradonačelnikom i predsjednikom Gradskog vijeća dnevni red sjednica poglavarstva i Vijeća i njihovih radnih tijela te utvrđuje prijedloge zaključaka za sjednice istih; stručno pomaže u vođenju sjednica; daje mišljenje o zakonitosti i kvaliteti akata i drugih materijala koji se dostavljaju Gradskom poglavarstvu i Gradskom vijeću i njihovim radnim tijelima na raspravu, s pravom vraćanja pojedinih materijala na doradu predlagateljima ukoliko ustanovi nepravilnosti i ne kvalitetu istih; izrađuje nacrte odnosno prijedloge akata koje donosi Gradsko vijeće odnosno Gradsko poglavarstvo ukoliko nije izravno nadležan drugi upravni odjel gradske uprave, obavlja najsloženije savjetodavne poslove gradonačelniku i predsjedniku Gradskog vijeća i vrši nadzor nad primjenom propisa o uredskom poslovanju; brine o zakonitosti rada i , brine o izvršenju odluka i drugih akata Vijeća i Poglavarstva, sređuje i organizira čuvanje sjedničkog materijala, organizira izdavanje "Vjesnika" - službenog glasila Grada Vrgorca, prati zakonske propise iz oblasti lokalne samouprave; koordinira rad između mjesnih odbora i gradske samouprave, te obavlja stručne poslove za potrebe mjesnih odbora; obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE

U Upravnom odjelu za proračun i financije obavljaju se poslovi izrade i izvršenja proračuna, te ostali poslovi vezani za prihode i financiranje Grada.


Pročelnik

Opis poslova i zadataka:
Rukovodi radom Upravnog odjela; koordinira rad djelatnika; vodi stručne poslove u svezi izrade gradskog proračuna, kao i svih odluka, zaključaka i pravilnika iz područja financijskog poslovanja; analizira i kontrolira izvršenje gradskog proračuna; prati provedbu odluka i brine se za racionalno gospodarenje financijskim sredstvima; izrađuje izvješća, analize i programe za potrebe Gradskog poglavarstva, Gradskog vijeća, Županije, Ministarstva financija; zaprimanje i kontrola svih. knjigovodstvenih dokumenata, te vođenje financijskog knjigovodstva kao i sve poslove s tim u svezi; kontiranje i knjiženje računovodstvene dokumentacije; usklađuje dnevnike, glavne knjige te vodi propisane pomoćne knjige i brine o njihovu čuvanju i odlaganju; izrađuje izvješća, periodične obračune, završne račune, kao i sve druge poslove prema nalogu gradonačelnika.


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • gospodarstvo,
 • uređenje naselja i stanovanja,
 • prostorno i urbanističko planiranje,
 • komunalne djelatnosti,
 • imovinsko-pravne poslove,
 • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
 • prometa na svom području,
 • protupožarnu i civilnu zaštitu.


Pročelnik

Opis poslova i zadataka:
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima te odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva; odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova; organizira i koordinira rad Upravnog odjela; priprema odluke i druge akte; organizira rad i vodi radna tijela Gradskog vijeća i Poglavarstva, te priprema izradu i donošenje dokumentacije prostornog uređenja; organizira izrade elaborata i studija te provedbe konkretnih aktivnosti u svezi istih i zaštite okoliša, kao i druge poslove državne uprave u nadležnosti grada; priprema dokumentaciju za uređenje gradskog zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, javna rasvjeta, nerazvrstane ceste, odvodnja oborinskih voda); koordinira i nadzire poslove održavanja i izgradnje infrastrukture; vrši obračun komunalnog doprinosa, te obavlja ostale poslove po nalogu gradonačelnika.


 

 

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljenji jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

 • brigu o djeci,
 • socijalnu skrb,
 • primarnu zdravstvenu zaštitu,
 • odgoj i osnovno obrazovanje,
 • kulturu, tjelesnu kulturu i šport,
 • zaštitu potrošača.


Pročelnik

Opis poslova i zadataka:
Rukovodi Upravnim odjelom u skladu sa zakonom i propisima te odlukama Gradskog vijeća i Poglavarstva; odgovara za zakonito i pravodobno obavljanje poslova; organizira i koordinira rad Upravnog odjela; priprema odluke i druge opće akte te ugovore vezano za poslove koji se odnose na ugostiteljsku djelatnost, turističku zajednicu, promet na području Grada Vrgorca te auto-taxi prijevoz, zaštitu potrošača, protupožarnu i civilnu zaštitu, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport; izrađuje prijedloge programa u oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa i tehničke kulture; predlaže financiranje, sponzoriranje i druge vrste potpore projektima i programima; sudjeluje u organiziranju javnih manifestacija značajnih za Grad Vrgorac iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture, športa i tehničke kulture, supotpisuje ugovore koje ovjerava gradonačelnik bez obzira da li istim ugovorima Grad Vrgorac stječe prava ili obveze iz područja rada Upravnog odjela. Sudjeluje i obavlja poslove u svezi izrade Odluka i drugih akata za potrebe Gradskog vijeća i Gradskog poglavarstva te njihovih radnih tijela. Vodi upravni postupak te obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika.

Komunalno Vrgorac


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Vijesti iz kulture


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114