Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Odbori i povjerenstva Gradskog vije?a grada VrgorcaOdbor za suradnju s gradovima,
op?inama i upanijama

1. Bruno Jerkui?, predsjednik;
2. eljka Opa?ak;
3. Roman Tolj.


Povjerenstva za predstavke
i pritube

1. Mia alinovi?, predsjednica;
2. Kristina Jelavi?;
3. Ante Nosi?. 


Povjerenstvo za davanje imena ulica, trgova i davanje suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama

1. Ivan ari?, predsjednik;
2. Saa imunovi?;
3. Miljenko Poli?;
4. Marija Gapar;
5. eljko Erceg.


 Povjerenstvo za procjenu teta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda


1. Ivan Frani?, predsjednik;
2. Milan Frani?;   
3. Jurica Barbir;   
4. Dario Gapar;  
5. Davor Barbir.   


Povjerenstvo za financije i upravljanje imovinom

1. Neda Primorac, predsjednica;
2. Natalija Jurjevi?;   
3. Ivan ari?;
4. Mate Vukovi?,
5. Sre?ko Pervan.
  


Povjerenstvo za drutvene djelatnosti

1. Branko Radni?, predsjednik;   
2. Leila Erceg;   
3. eljana Divi?;   
4. Ivana Vuj?i?;   
5. Duko Martinac.   


Povjerenstvo za komunalno ure?enje, urbanizam i zatitu okolia

1. Zlatan Poli?, predsjednik;   
2. Rade Bobanac;   
3. eljka Opa?ak;   
4. Mirko Prani?;  
5. Mirko Vukovi?.   


Mandatno povjerenstvo 

1. Neda Primorac, predsjednica;   
2. eljana Divi?;   
3. Roman Tolj.   


Odbor za statut i poslovnik

1. Drago Nosi?, predsjednik;    
2. Roman Tolj;   
3. Rade Bobanac;   
4. Ljubomir Erceg;    
5. Mirko Prani?.   


Mandatno povjerenstvo

1. Neda Primorac, predsjednica;   
2. eljana Divi?;  
3. Roman Tolj.   


Odbor za izbor i imenovanja

1. Ljubomir Erceg, predsjednik;   
2. Mili Rui?anin;
3. Ivan Frani?;   
4. Marko Jelavi?;   
5. Ante Jelavi?.   


Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja i nagrada

1. Natalija Jurjevi?, predsjednica;    
2. An?ela Jelavi?;   
3. Jure Maji?.