Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Odbori i povjerenstva Gradskog vijeća grada VrgorcaOdbor za suradnju s gradovima,
općinama i županijama

1. Bruno Jerkušić, predsjednik;
2. Željka Opačak;
3. Roman Tolj.


Povjerenstva za predstavke
i pritužbe

1. Mia Šalinović, predsjednica;
2. Kristina Jelavić;
3. Ante Nosić. 


Povjerenstvo za davanje imena ulica, trgova i davanje suglasnosti za davanje imena javnim ustanovama

1. Ivan Šarić, predsjednik;
2. Saša Šimunović;
3. Miljenko Polić;
4. Marija Gašpar;
5. Željko Erceg.


 Povjerenstvo za procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda


1. Ivan Franić, predsjednik;
2. Milan Franić;   
3. Jurica Barbir;   
4. Dario Gašpar;  
5. Davor Barbir.   


Povjerenstvo za financije i upravljanje imovinom

1. Neda Primorac, predsjednica;
2. Natalija Jurjević;   
3. Ivan Šarić;
4. Mate Vuković,
5. Srećko Pervan.
  


Povjerenstvo za društvene djelatnosti

1. Branko Radnić, predsjednik;   
2. Leila Erceg;   
3. Željana Divić;   
4. Ivana Vujčić;   
5. Duško Martinac.   


Povjerenstvo za komunalno uređenje, urbanizam i zaštitu okoliša

1. Zlatan Polić, predsjednik;   
2. Rade Bobanac;   
3. Željka Opačak;   
4. Mirko Pranić;  
5. Mirko Vuković.   


Mandatno povjerenstvo 

1. Neda Primorac, predsjednica;   
2. Željana Divić;   
3. Roman Tolj.   


Odbor za statut i poslovnik

1. Drago Nosić, predsjednik;    
2. Roman Tolj;   
3. Rade Bobanac;   
4. Ljubomir Erceg;    
5. Mirko Pranić.   


Mandatno povjerenstvo

1. Neda Primorac, predsjednica;   
2. Željana Divić;  
3. Roman Tolj.   


Odbor za izbor i imenovanja

1. Ljubomir Erceg, predsjednik;   
2. Mili Ružičanin;
3. Ivan Franić;   
4. Marko Jelavić;   
5. Ante Jelavić.   


Povjerenstvo za dodjelu javnih priznanja i nagrada

1. Natalija Jurjević, predsjednica;    
2. Anđela Jelavić;   
3. Jure Majić.