Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Dječji vrtić "Pčelica" Vrgorac

Dječji vrtić "Pčelica" Vrgorac
Ravnatelj: Žana Jerkušić
Ravnatelj (telefon 021 674 222, e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )
Tajnik (tel: 021 674 228)Na temelju broja djece, broja skupina, primarnog programa sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi te elementima standarda društvene brige o djeci predškolskog uzrasta Grada Vrgorca broj djelatnika je slijedeći:
PceliceRavnatelj, všs
Defektolog-logoped, vss
Medicinska sestra, sss
Odgojiteljice - 12 djelatnika, všs
Tajnik, všs
Računovođa, všs
Kuharica, kv
Pomoćnica kuharice, kv
Ekonom-servirka, kv
Spremačice, nkv


Osnovna djelatnost ove ustanove je odgoj i naobrazba djece predškolskog uzrasta.
U ovoj odgojno obrazovnoj ustanovi polazimo od načela pluralizma i slobode u primjeni pedagoški ideja, koncepcije različitosti u svim vrstama i oblicima provođenja programa. Potičemo izvršitelje programa pri planiranju i programiranju te njegove realizacije pri tom uvaža vajući interese, želje i potrebe djece. Putem odgojnih (radnih) centara potičemo kreativnost, razvoj intelektualnih, duhovnih, moralnih i drugih sposobnosti primjerenih uzrastu djeteta. Kako bi zadovoljili potrebe i interese djece organiziramo određene sekcije, projekte, igraonice. Itencija nam je da kroz takve i slične  programe uključimo i roditelje. Pošto je skrb i njega također vrlo bitan segment za djecu predškolskog uzrasta, tijekom godine kontinuirano vodimo evidencijuo zdravstvenom stanju i eventualnim povredama, kao i evidenciju opobolu djece. Permanentno vodimo brigu o epidemiološkim indikacijama, kontinuirano vodimo evidenciju sanitarnog nadzora. Prehranu smo kvantitetom i kvalitetom prilagodili razvojnim potrebama djece (kalorije, vitamini, proteini ugljikohidrati i ostali sastojci) potrebni organizmu za zdra vipra vilan razvoj. Suradnju sa svim čimbenicima na nivou grada i šire svake godine pokušavamo intezivirati i podići na višu razinu.
Razina i organizacija rada i kvalitet moraju biti u stalnom usponu s jasno određenim smjernicama za poboljšanje uvjeta koji će djeci osigurati kvalitetniji, sadržajniji i bogatiji rad i boravak u ovoj ustanovi. Uz maksimalan angažman svih djelatnika vrtića i materijalnu potporu koju nam pruža gradska uprava Grada Vrgorca uspješno možemo ostvariti sve zadaće i stvoriti uvjete koji će djeci boravak u vrtiću zamijeniti toplinu doma i mati smjernice za prve životne korake.

 Mi smo prva organizirana stepenica u odgojno-obrazovnom sustavu. Naš osnivač preopoznao je značaj i ulogu predškolskog odgoja kao vrlo bitan segment u odgojno-obrazovnom susta vu te nam daje punu podršku u materijalnom, moralnom i svakom drugom smislu pomažući i potičuć naš rad.
Dječji vrtić počeo je s radom 1980. god u sastavu osnovne škole. Formirane su tri odgojno-obrazovne skupine, jedna jaslična i dvije vrtićke, 12 djece u jaslicama 45 u mješovitm skupinama (ukupno 57). u 1991. godini vrtić se odvojio od škole sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi i postao samostalna ustanova. U pedagoškoj 2006/07. godini u vrtić je upisano 165 djece raspoređeno u sedam odgojno-obrazovnih skupina. Za slijedeću pedagošku  2007/08. godinu prijavilo se 172 djece. Svake godine sve je veći interes  za korištenje naših odgojno-obrazovnih primarnih programa.
Dogradnjom vrtića 2004. god. osigurani su uvjet za prijem svih koji imaju potrebu korištenja naših usluga. Uz realizaciju redovnog programa obiljžavam sve važnije datume i blagdane, radimo određene projekte putm kojih djeca bolje upoznaju svojzavičajprednosti naše sredineu cimo ih o zdravojhraniitd. Sudjelujemo na danima kruha našeg grada i žpanije. Priređujemo predstave za Svetog Nikolu, Božić, Uskrs itd. Organiziramo svake godine dane predškolskog odgoja Grada Vrgorca. Sudjelujemo i na županijskim danima predškolskog odgoja Splitsko-dalmatjnske županije. Prošle godine bili smo suorganizatori predškolskih dana Splitsko-dalmatinske županje organiziramo također svake godine zabavno glazbenu večer u športskoj dvorani pod pokroviteljstvom našeg grada itd. Uz navedene aktivnosti u našoj odgojno-obrazovnoj ustanovi cilj i zadaća nam je da permanentno razinu i kvalitet ove ustanove poboljšavamo u intresu i potrebi djece na njihovom odgojno-obrazovnom putu, a osobito težimo:
- da imamo vrtić po mjeri djeteta
- vrtić bez prisile (vrtić u koji će djeca ići sa zadovoljstvom)
- permanentno osnaživan je unutarnje snage i potencijala vrtića timska suradnja i učenje
- stvaranje što kvalitetnijeg vrtića za cjelovit razvoj djece rane dobi.

Zbog velikog broja djece, u planu je i nadogradnja dječjeg vrtića u Dusini.