Strict Standards: Declaration of KCommandChain::enqueue() should be compatible with KObjectQueue::enqueue(KObjectHandlable $object, $priority) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php on line 21

Strict Standards: Declaration of KCommandChain::setPriority() should be compatible with KObjectQueue::setPriority(KObjectHandlable $object, $priority) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php on line 21

Strict Standards: Declaration of KCommandChain::getPriority() should be compatible with KObjectQueue::getPriority(KObjectHandlable $object) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php on line 21

Strict Standards: Declaration of KHttpUrl::set() should be compatible with KObject::set($property, $value = NULL) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/http/url.php on line 454

Strict Standards: Declaration of KHttpUrl::get() should be compatible with KObject::get($property = NULL, $default = NULL) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/http/url.php on line 454

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/koowa/command/chain.php:21) in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/templates/ja_teline_iii/libs/ja.template.helper.php on line 130
Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Upravni odjel za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, gospodarenje prostorom i komunalne poslove obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljeni jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

  • gospodarstvo,
  • uređenje naselja i stanovanja,
  • prostorno i urbanističko planiranje,
  • komunalne djelatnosti,
  • imovinsko-pravne poslove,
  • zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša,
  • prometa na svom području,
  • protupožarnu i civilnu zaštitu.

 
UNUTARNJE USTROJSTVO:


PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO, GOSPODARENJE PROSTOROM I KOMUNALNE POSLOVE - Ante Gašpar, dipl.iur.

          -upravlja i rukovodi radom Upravnog odjela te organizira i koordinira poslove iz djelokruga Upravnog odjela, proučava, rješava ili usmjerava rješavanje najsloženijih poslova u djelokrugu Upravnog odjela, radi na planiranju i provođenju programa i projekata, potpisuje akte Upravnog odjela, obavlja nadzor nad ostvarenjem plana i programa te provođenje odluka čije je provođenje u nadležnosti Upravnog odjela, predlaže Gradskom vijeću i Gradonačelniku donošenje akata iz nadležnosti Upravnog odjela i sudjeluje u izradi istih,  organizira i vodi pojedina radna tijela Gradskog Vijeća, obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.


VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA GOSPODARSTVO I KOMUNALNE DJELATNOSTI - Mirko Vrcan, dipl.oec.

          -proučava  propise i prati stanje u području gospodarstva, komunalnog gospodarstva i zaštite okoliša  te propise koji se odnose na upravljanje gradskom imovinom i propise kojima je regulirana materija zakupa poslovnih prostora u vlasništvu Grada, te sudjeluje u izradi akata za tijela Grada u tim oblastima, obavlja složenije upravne, analitičko normativne, financijsko-planske i druge stručne poslove, informatičke, opće i administrativne poslove koji se odnose na obradu, analizu, pripremu, izvještavanje, praćenje, koordinaciju, evidenciju u gospodarstvu (malo i srednje poduzetništvo, poljoprivreda, šumarstvo i lovstvo, ugostiteljstvo i turizam, industrija, energetika i mineralne sirovine, promet i veze, zadrugarstvo, poslovne zone, stečajevi i likvidacije, planovi razvoja, prati propise, praksu i natječaje te priprema projekte za apliciranje na županijske, državne i EU fondove), te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA POLJOPRIVREDU I VODNO GOSPODARSTVO - Goran Franić, dipl.ing.agr.

          -proučava propise, obavlja stručne poslove, te izrađuje nacrte odluka i drugih akata iz nadležnosti Grada koji se odnose na vodno gospodarstvo, poljoprivredno zemljište, raspolaganje zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, razvoj poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, voćarstvo i šumarstvo, predlaže mjere poticanja za rentabilno gospodarenje resursima poljoprivrednog zemljišta, voda, šuma i stočarske proizvodnje racionalno čuvanje i skladištenje poljoprivrednih proizvoda, prati propise i praksu i natječaje te priprema projekte za apliciranje za županijske, državne i EU fondove, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO PLANIRANJE I KOMUNALNE POSLOVE - Paula Bagarić, ing.građ.

          -prati propise iz oblasti prostornog uređenja i gradnje te obavlja upravne, administrativne i stručne poslove i sudjeluje u izradi prostorno planske dokumentacije, vodi evidenciju o imovini Grada, sudjeluje u pripremi dokumentacije za natječaj za projektiranje, gradnju i održavanje objekata, nadzire i kontrolira  provođenje Odluke o komunalnom redu, Zakona o komunalnom gospodarstvu i svih ostalih akata kojima je regulirano područje komunalnog gospodarstva u smislu korištenja javno prometnih površina, deponija otpada, zelenih površina, izgleda pročelja zgrada, zaštita voda, sudjeluje u izradi ugovora o zakupu poslovnih  prostora, ugovora o najmu stanova, ugovora o korištenju javnih površina, vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima koje se odnose na komunalnu naknadu, komunalni doprinos, postupa po propisima iz oblasti vodnog gospodarstva u dijelu koji se odnosi na obračun naknade za uređenje voda, prati propise iz oblasti protupožarne i civilne zaštite te sudjeluje u izradi akata Grada iz tog područja, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


REFERENT ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE - Petar Erceg, ekonimist

        -obavlja sve poslove vezano za kupoprodaju stanova na kojima postoji stanarsko pravo (praćenje naplate, utuženja, izračun i sastavljanje ugovora radi prekida obročne otplate, potvrde i brisovna očitovanja), vodi brigu o istinitosti i točnosti baze podataka radi ovrhe radi naplate komunalne naknade, komunalnog doprinosa, naknade za uređenje voda, te vodi upravni postupak i rješava u tim upravnim stvarima sukladno zakonu, prikuplja, sređuje, evidentira, kontrolira i obrađuje podatke prema uputama pročelnika, obavlja jednostavnije poslove u pripremanju dokumentacije prema uputama pročelnika te obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


REFERENT - KOMUNALNI REDAR - 2 izvršitelja: Ante Markotić, i Joško Carević

          -obavlja nadzor nad  primjenom Zakona o komunalnom gospodarstvu i gradskih odluka u cilju održavanja komunalnog reda, vodi upravni postupak i donosi rješenja iz svoje nadležnosti, poduzima mjere u praćenju izvršenja rješenja o uvođenju komunalnog reda, utvrđuje prekršaje, izdaje obvezne prekršajne naloge, izriče kazne na mjestu počinjenja prekršaja, predlaže pokretanje prekršajnog postupka i izdaje naloge za uvođenje komunalnog reda i prati provedbu naloga, vrši  premjeravanje objekata radi utvrđivanja površine  istih u svrhu obračuna visine komunalne naknade, vodi zapisnik i postupak dostave zapisnika strankama te sve poslove u svezi s tim. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.


SLUŽBENA OSOBA:               KONTAKT:


Ante Gašpar, dipl.iur. tel. 021 680-026
Mirko Vrcan, dipl.oec. tel. 021 680-033 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Goran Franić, dipl.ing.agr.
tel. 021 680-032 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Paula Bagarić, ing.građ.   e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Petar Erceg tel. 021 680-031 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ante Markotić 098 909 8702
Joško Carević 099 211 7361

Komunalno Vrgorac


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Vijesti iz kulture


Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114

Warning: Creating default object from empty value in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 106

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/vrgorac/sites_html/arhiva.vrgorac.hr/modules/mod_cn_latestarticlesplus/helper.php on line 114