Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Upravni odjel za društvene djelatnosti

U Upravnom odjelu za društvene djelatnosti obavljaju se poslovi koji su Ustavom, zakonom ili drugim posebnim propisima dodijeljenji jedinicama lokalne samouprave i to osobito poslovi koji se odnose na:

•    predškolskog odgoja i naobrazbe,
•    osnovnog i srednjeg školstva,
•    kulture,
•    sporta,
•    javnih radova,
•    tehničke kulture,
•    primarne zdravstvene zaštite,
•    revitalizacije etno-eko sela,
•    aktivne suradnje s Turističkom zajednicom
•    pomoć i njega u kući,
•    udruga.

 

 

Viši stručni suradnik za društvene djelatnosti  - Alen Katavić dipl.iur.
         
          -prati stanje u području djelovanja udruga civilnog društva u području društvenih djelatnosti; izrađuje projekte i nacrte akata za tijela Grada iz područja društvenih djelatnosti; radi na provedbi natječaja za potpore projektima i programima udruga civilnog društva u svom području; sudjeluje u organiziranju javnih manifestacija značajnih za Grad Vrgorac iz oblasti predškolskog odgoja, školstva, kulture i športa; priprema Odluke i druge opće akte te ugovore vezano za poslove koji se odnose na brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport; sudjeluje u izradi nacrta akata iz nadležnosti Odjela za potrebe Gradskog vijeća i Gradonačelnika; obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika.

Stručni suradnik za društvene djelatnosti – Sanja Rakušić Vukosav, upravni pravnik

          -obavlja manje složene upravno-pravne i analitičke poslove, te izradu odgovarajuće dokumentacije po nalogu pročelnika, sudjeluje u pripremi i obradi dokumentacije za natječaje iz oblasti školstva, sudjeluje u organizaciji gradskih kulturnih manifestacija, radi na poslovima obrade dokumentacije i izrade akata vezanih za programe socijalne skrbi, surađuje s Gradskim kulturnim ustanovama i udrugama u pripremi programa kulturnih manifestacija, prikuplja, evidentira i obrađuje podatke prema uputama pročelnika, priprema Izvješća o izvršenim programima iz oblasti kulture, obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika Upravnog odjela.


Administrativni tajnik – Tanja Kalajžić, ekonomist

          -obavlja poslove prijepisa i umnožavanja dokumentacije; priprema naloge za isplatu sredstava iz Proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti, sudjeluje u obradi dokumentacije koja se odnosi na naknadu sredstava za novorođenčad, te jednokratne novčane pomoći iz Programa socijalne skrbi, vodi evidenciju odlazne pošte i otprema poštu, po potrebi vodi poslove za ostale Upravne odjele, obavlja i druge poslove po nalogu  pročelnika Upravnog odjela.


SLUŽBENE OSOBE               KONTAKT:


Alen Katavić, dipl.iur. tel. 021 680-027; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Sanja Rakušić-Vukosav tel. 021 680-029; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Tanja Kalajžić tel. 021 680-028; e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it