Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

UNUTARNJE USTROJSTVO:


Ravnatelj - Željko Primorac, prof.

Voditelj projekata - Teo Dodig, bacc.publ.manag.

Administrativni referent - Ana Roso, bacc.publ.manag.Odlukom Gradskog vije?a grada Vrgorac s radom je 01. sije?nja 2009. zapo?elo Gradsko kulturno središte Vrgorac. GKS Vrgorac zamišljeno je kao gradska ustanova koja objedinjava te koordinira sve kulturne sadržaje u Vrgorcu. Središte je na sebe preuzelo ulogu njegovanja i razvijanja postoje?ih sadržaja te pokretanja novih sadržaja koji su potrebni kulturnom razvoju Vrgorca.
Danas Gradsko kulturno središte izdaje mjese?nik Glasnik vrgorske krajine, koordinira program kino projekcija, organizira program Tinovih dana i Vrgorskog ljeta, odgovara za rad Gradskog amaterskog kazališta, Nadzire rad KUD-a Vrgorska krajina i KUD-a Dusina, organizira tribine, seminare…
Zadatak je GKS i da povezuje rad svih ostalih ustanova i udruga koje promi?u kulturne aktivnosti. Tako GKS koordinira svoj rad s Gradskim puha?kim orkestrom Ljudevit Ba?i?, Gradskom knjižnicom, Ogrankom Matice hrvatske Vrgorac, Turisti?kom zajednicom grada Vrgorac, Udrugom Rondara, KUD-ovima, Likovnom radionicom, Mandolinskim orkestrom, klapama, zborovima te pojedincima koji pridonose kulturnom životu Vrgorca.
Gradskim kulturnim središtem od osnutka ravna prof. Željko Primorac.

 


 

SLUŽBENE OSOBE:                   KONTAKT:

Željko Primorac, prof. tel. 021 680-046 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Teo Dodig, bacc.publ.manag tel. 021 680-046 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
Ana Roso, bacc.publ.manag tel. 021 680-046 e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 

Financijska izvješ?a 

 

Završni ra?un - 2015. godina


Izvještaj o promjenama vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01. sije?nja do 31. prosinca 2014. godine

 

Izvještaj o obvezama za razdoblje od 01. listopada do 31. prosinca 2014. godine


 

Bilješke uz financijski izvještaj za razdoblje od 01. sije?nja do 31. prosinca 2014. godine