Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.


GRAD VRGORAC

ZEMLJOPISNO PROMETNI POLOŽAJ

CESTOVNI PRAVCI:
-Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik                          

PRIRODNI RESURSI:

-RIJEKA MATICA,

-KRŠKA POLJA: Rastok, Jezero i Bunina.
(uz uzgoj najprepoznatljivijeg brenda - "vrgora?ke jagode", razvijen je i uzgoj vinove loze, raj?ice, krumpira, te ostalog vo?a i povr?a.)


Važnost gospodarskih objekata i gospodarskog razvoja


Razvojni gospodarski subjekti na podru?ju grada Vrgorca trebaju biti temeljni nositelj i pokreta? gospodarskog i kulturno-društvenog života. Oni obuhva?aju postoje?a poduze?a (mala i srednja poduze?a), obrte, zadruge, kulturno-obrazovne ustanove, društvene ustanove, te ustanove kojima je primarna djelatnost zdravstvena zaštita stanovništva.

Ovaj prostor su u proteklih pedeset godina obilježile migracije stanovništva u dva smjera, jedan smjer je išao prema inozemstvu tzv. ekonomska migracija stanovništva u Njema?ku, Ameriku i Australiju zbog boljih uvjeta života i rada domicilnog stanovništva, a drugim dijelom migracija prema urbanim središtima Hrvatske (Split, Zagreb).  
Posljedica takvih zbivanja je velika razlika u stupnju ekonomskog, pa time i društveno-kulturnog razvoja izme?u naselja smještenih na obodima Vrgora?kog polja i okolnih planinskih naselja.
Grad Vrgorac zadnjih desetlje?a je zbog odlijeva stanovništva bilježio negativne demografske trendove, što je u prošlosti uvjetovalo nisku polaznu osnovu karakteristi?nu za
sva brdsko-planinska podru?ja u RH. Za o?ekivati je u budu?em razdoblju da  ?e se grad Vrgorac svojim geografskim položajem, veli?inom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim potencijalima koje posjeduje
uklju?iti u gospodarske tokove šireg okruženja.
Ja?anje gospodarstva primarni je cilj u stvaranja optimalnih uvjeta života na prostoru zdrave gospodarske klime jer, potpomognut zdravom gospodarskom klimom raste i svaki drugi segment društvenog života i op?enito, razine osobnog zadovoljstva u pojedinca.
S toga, ja?anje gospodarstva i stvaranje zdrave gospodarske klime, direktno utje?e smanjenje, na koncu nadamo se i zaustavljanje negativnih demografskih trendova kao negativnog  trenda migracije lokalnog stanovništva.POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRU?JU GRADA VRGORCA

 

Za popis gospodarskih subjekata na podru?ju grada Vrgorca, kao i za kontakt i adresu istih, pogledati na: GOSPODARSTVO - Poslovni imenik.