Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Važnost gospodarskih objekata i gospodarskog razvoja


GRAD VRGORAC

ZEMLJOPISNO PROMETNI POLOŽAJ

CESTOVNI PRAVCI:
-Autocesta A1 Zagreb-Split-Dubrovnik                          

PRIRODNI RESURSI:

-RIJEKA MATICA,

-KRŠKA POLJA: Rastok, Jezero i Bunina.
(uz uzgoj najprepoznatljivijeg brenda - "vrgoračke jagode", razvijen je i uzgoj vinove loze, rajčice, krumpira, te ostalog voća i povrća.)


Važnost gospodarskih objekata i gospodarskog razvoja


Razvojni gospodarski subjekti na području grada Vrgorca trebaju biti temeljni nositelj i pokretač gospodarskog i kulturno-društvenog života. Oni obuhvaćaju postojeća poduzeća (mala i srednja poduzeća), obrte, zadruge, kulturno-obrazovne ustanove, društvene ustanove, te ustanove kojima je primarna djelatnost zdravstvena zaštita stanovništva.

Ovaj prostor su u proteklih pedeset godina obilježile migracije stanovništva u dva smjera, jedan smjer je išao prema inozemstvu tzv. ekonomska migracija stanovništva u Njemačku, Ameriku i Australiju zbog boljih uvjeta života i rada domicilnog stanovništva, a drugim dijelom migracija prema urbanim središtima Hrvatske (Split, Zagreb).  
Posljedica takvih zbivanja je velika razlika u stupnju ekonomskog, pa time i društveno-kulturnog razvoja između naselja smještenih na obodima Vrgoračkog polja i okolnih planinskih naselja.
Grad Vrgorac zadnjih desetljeća je zbog odlijeva stanovništva bilježio negativne demografske trendove, što je u prošlosti uvjetovalo nisku polaznu osnovu karakterističnu za
sva brdsko-planinska područja u RH. Za očekivati je u budućem razdoblju da  će se grad Vrgorac svojim geografskim položajem, veličinom, konfiguracijom terena i ostalim prirodnim potencijalima koje posjeduje
uključiti u gospodarske tokove šireg okruženja.
Jačanje gospodarstva primarni je cilj u stvaranja optimalnih uvjeta života na prostoru zdrave gospodarske klime jer, potpomognut zdravom gospodarskom klimom raste i svaki drugi segment društvenog života i općenito, razine osobnog zadovoljstva u pojedinca.
S toga, jačanje gospodarstva i stvaranje zdrave gospodarske klime, direktno utječe smanjenje, na koncu nadamo se i zaustavljanje negativnih demografskih trendova kao negativnog  trenda migracije lokalnog stanovništva.POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA NA PODRUČJU GRADA VRGORCA

 

Za popis gospodarskih subjekata na području grada Vrgorca, kao i za kontakt i adresu istih, pogledati na: GOSPODARSTVO - Poslovni imenik.