Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

OSTALE USTANOVE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU GRADA VRGORCA


   

Naziv: Mjesto i adresa: Kontakt:
USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ, Splitskodalmatinske županije Vrgorac Vrgorac, Vukovarska 23 (021) 675-142
OSNOVNA ŠKOLA VRGORAC
Vrgorac, Matice hrvatske 9 (021) 675-222
SREDNJA ŠKOLA TIN UJEVIĆ VRGORAC
Vrgorac, Matice hrvatske 8 (021) 674-335
OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA MAKARSKA-PODRUČNO ODJELJENJE VRGORAC Vrgorac, Matice hrvatske 9
RADIO BIOKOVO, Vrgorac Vrgorac, Matice hrvatske 10 (021) 675-175