Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

DOM ŠPORTOVA VRGORAC


Javna ustanova za šport i tjelesnu kulturu
„Dom športova Vrgorac",
Matice Hrvatske 11,
21276 Vrgorac


Ravnatelj Ustanove: Joško Radonić, VSS - diplomirani novinar - politolog

Kontakt:

Tel.: 021 675-141
GSM: 098 964 0193

„Dom športova Vrgorac"je javna ustanova koja ostvaruje programe i pruža usluge na području športa i tjelesne kulture, te upravlja i gospodari športskim objektima koji su odlukom osnivača (grad Vrgorac) dani na korištenje ustanovi.

 


Djelatnost „Dom športova Vrgorac" prema nacionalnoj klasifikaciji:

- trgovina na malo športskom opremom
- restorani
- barovi
- iznajmljivanje vlastitih nekretnina
- promidžba(reklama propaganda)
- kulturne priredbe
- ostale zabavne djelatnosti
- športske djelatnosti -rekreacije


Pored navedenih djelatnosti ustanova je također ustupa svoj prostor (dvoranu) na korištenje građanima, športskim udrugama i pojedincima. Prostor ustanove koristi se i za nastavu tjelesnog odgoja u osnovnoj i srednjoj školi. Kroz stručni i organizirani oblik športske djelatnosti trenutno je uključeno više od pet stotina djece (500) i to u slijedećim športovima:

- mali nogomet (muški i ženski)
- rukomet (muški i ženski)
- borilački športovi                    
- tenis
- atletika                                             
- fitness