Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Popis udruga koje djeluju na području grada VrgorcaVRGORAC

"PROJEKT KOTEZI" KOTEZI
VRGORAC, KOTEZI BB
BICIKLISTIČKA UDRUGA PRANČIOK
VRGORAC, POD GLAVICOM 15
DOBROVOLJNO SPORTSKO DRUŠTVO "MALI I VELIKI ZELENI"
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 5
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO GRADA VRGORCA
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 12
DRUŠTVO NAŠA DJECA VRGORAC
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11
EKO-BAYTO ZAVOJANE
VRGORAC, RAVČA 41
EKOLOŠKA UDRUGA "MATOKIT"
VRGORAC, ZAGREBAČKA 31
FOLKLORNI ANSAMBL MATOKIT
VRGORAC, VUKOVARSKA 7
GRADSKA GLAZBA "LJUDEVIT BAČIĆ"
VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 13
HRANA - UDRUGA ZA ZDRAVU PREHRANU
VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 46
HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO
CRVENOG KRIŽA VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 14
HRVATSKI KOŠARKAŠKI KLUB "VRGORAC"
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "RAŠĆANE"
RAŠĆANE, RAŠĆANE, VRGORAC BB
HRVATSKI MALONOGOMETNI KLUB "VRGORAC"
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11
IZVIĐAČKI ODRED "GRADINA"
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 9
KICKBOXING KLUB "SV.JURE" VRGORAC
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11
KLAPA VRH GORA
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA VRGORAC
VRGORAC, VRGORAC
KLUB ZA OČUVANJE AUTOHTONE DALMATINSKE
PJESME  "STRADA" VRGORAC
VRGORAC, ŠETALIŠTE MATE RAOSA 13
KULTURNO-UMJETNIČKO DRUŠTVO "VRGORSKA KRAJINA"
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
LOVAČKA UDRUGA "MATOKIT"
RAVČA, RAVČA, VRGORAC BB
LOVAČKA UDRUGA "RASTOK" VRGORAC
 VRGORAC, HRVATSKIH VELIKANA 5
MALONOGOMETNI KLUB "TIN VRGORAC"
VRGORAC, ŠETALIŠTE M. RAOSA 11
MOTO KLUB "DVI KULE"
VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 5
MOTO KLUB "MOĆNICI"
VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 1
MALONOGOMETNI KLUB "PUMA VIGAL"
VRGORAC, PODPROLOG BB
OGRANAK MATICE HRVATSKE VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
OLDTIMER KLUB "LOTUS"
VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 5
OLDTIMER KLUB "VRGORAC"
VRGORAC, ZAGREBAČKA 31
PLANINARSKA UDRUGA "MATOKIT"
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
PČELARSKA UDRUGA "VRISAK" VRGORAC
VRGORAC, FRA IVANA ROŽIĆA 20
RUKOMETNI KLUB VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
SPORTSKA UDRUGA "AS"
VRGORAC, ZAGREBAČKA 31
TENISKI KLUB "VRGORAC" - VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVICA BB
UDRUGA "VRGORAČKE NOVINE"
VRGORAC, HRV. VELIKANA 46
UDRUGA ANTIFAŠISTA GRADA VRGORCA
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 14
UDRUGA KORISNIKA I ZAŠTITE VODA
ZA NAVODNJAVANJE "BETINA"
KOKORIĆI, KOKORIĆI, VRGORAC
UDRUGA MALONOGOMETNIH AMATERA GRADA VRGORCA
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11
UDRUGA RODITELJA DJECE SA POSEBNIM POTREBAMA  "OSMIJEH" VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 16
UDRUGA RONDARA VRGORAC
VRGORAC, POD GLAVICOM 2
UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE - PODRUŽNICA VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 14
UDRUGA VINOGRADARA I VINARA GRADA VRGORCA
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
UDRUGA VRGORAČKA JAGODA
VRGORAC, HRV. VELIKANA 4
UDRUGA ZA UMJETNOST I KULTURU "LIK"
VRGORAC, ŠETALIŠTE MATE RAOSA 1
UDRUGA ĐAKA ŠKOLE STILJA
VRGORAC, STILJE 0
UDRUGA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 10
UDRUGA ZA AUDIO-VIZUALNO STVARALAŠTVO GRADINA
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
VETERANSKI MALONOGOMETNI KLUB "VRGORAC"
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11
VRGORAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO - VRGORAC
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
VRGORSKO POKLADNO DRUŠTVO "TANGE I BITANGE"
VRGORAC, TINA UJEVIĆA 8
ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA VRGORCA
VRGORAC, MATICE HRVATSKE 11

   
DUSINA

KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO DUSINA
DUSINA, DUSINA BB
LOVAČKA UDRUGA "KAMENJARKA" DUSINA
DUSINA, DUSINA 0

 
RAVČA

EKO-BAYTO ZAVOJANE
VRGORAC, RAVČA 41
LOVAČKA UDRUGA "MATOKIT"
RAVČA, RAVČA, VRGORAC BB


STILJA

BOĆARSKI KLUB "STILJA"
STILJA, STILJA 7
UDRUGA BIVŠIH ĐAKA ŠKOLE STILJA
STILJA, STILJA-SKOKNIĆI


ŽLIBINA

KULTURNA UDRUGA VJEČNI DUKATI ŽLIBINE
POLJICA KOZIČKA, ŽLIBINA BB


DUGE NJIVE

LOVAČKA UDRUGA "VIDOVICA"
DUGE NJIVE, DUGE NJIVE BB


POLJICA

BOĆARSKI KLUB "POLJICA"
POLJICA, POLJICA 0/BB
HRVATSKI NOGOMETNI KLUB "VATRA"
POLJICA, POLJICA BB
KULTURNA UDRUGA VJEČNI DUKATI ŽLIBINE
POLJICA KOZIČKA, ŽLIBINA BB
LOVAČKA UDRUGA "ZAGORA" ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI

 POLJICA KOZIČKA, KOZIČKA POLJICA-IGRIŠTE (LOVAČKI DOM)

 
RAŠĆANE

BOĆARSKI KLUB "RAŠĆANE"
RAŠĆANE, RAŠĆANE 10
HRVATSKO PLANINARSKO DRUŠTVO "RAŠĆANE"
RAŠĆANE, RAŠĆANE, VRGORAC BB
LOVAČKA UDRUGA "RAŠĆANE"
RAŠĆANE, RAŠĆANE BB
ZAVIČAJNO DRUŠTVO "VELIKI GODINJ" RAŠĆANE
RAŠĆANE, RAŠĆANE BB

   
KOTEZI

"PROJEKT KOTEZI" KOTEZI
VRGORAC, KOTEZI BB

   
KOKORIĆI

UDRUGA KORISNIKA I ZAŠTITE VODA
ZA NAVODNJAVANJE "BETINA"
KOKORIĆI, VRGORAC


VELIKI PROLOG

"PUČKI PJEVAČI ŽUPE DUSINA"
VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 1
BOĆARSKI KLUB "UMČANI" UMČANI
UMČANI, VELIKI PROLOG
UDRUGA GRAĐANA "JAVE STINE" VELIKI PROLOG
VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG BB
UDRUGA LAĐARA ŽUPA DUSINA
VELIKI PROLOG, VELIKI PROLOG 2


ORAH

BOĆARSKI KLUB "BANJA-PROKOS"
BANJA, BANJA BB

  
PODPROLOG

MALONOGOMETNI KLUB "PUMA VIGAL"
VRGORAC, PODPROLOG BB

  
PRAPATNICE

SPELEOLOŠKO DRUŠTVO "MATOKIT" VRGORAC
PRAPATNICE, PRAPATNICE 33
  

DRAGLJANE

LOVAČKA UDRUGA "GRADINA"
DRAGLJANE, DRAGLJANE 0

 
KOZICA

LOVAČKA UDRUGA "KOZICA"
KOZICA, KOZICA BB
ZAVIČAJNA UDRUGA "MOJA KOZICA"
KOZICA, KOZICA BB
ZAVIČAJNE UDRUGE RAVLIĆA KOZICA
KOZICA, KOZICA