Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zaštićena kulturna dobra na području vrgorske krajine

pod upravom Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Imotskom.



Nepokretna kulturna dobra

1.    Vrgorac, utvrda Gradina



2.    Vrgorac, Elezova i Serdarova kuća



3.    Vrgorac, Muminova kula



4.    Vrgorac, Pakerova kula



5.    Vrgorac, Rodna kuća Tina Ujevića



6.    Vrgorac, kula bega Cukarinovića



7.    Vrgorac, kuće ispod crkve



8.    Vrgorac, Vrgorac, Župna crkva Navještenja BDM



9.    Vrgorac, Gradski park



10.    Vrgorac, Ruralna cjelina starog Vrgorca



11.    Vrgorac, Stilja, Crkva svetog Ivana i srednjovjekovno groblje sa stećcima



12.    Vrgorac, Kokorići, crkva sv. Jure



13.    Vrgorac, Kljenak, Crkva Svih Svetih i srednjovjekovno groblje sa stećcima



14.    Vrgorac, Zavojane, Župna crkva PDM



15.    Vrgorac, Dragljani, Crkva sv. Ante Padovanskog



16.    Vrgorac, Rašćane, Godinj, Ruralna cjelina Godinj



17.    Vrgorac, Kozica, Katići, Kulturno-povijesna cjelina Katići



18.    Vrgorac, Dusina, Kulturno-povijesna cjelina Mihaljevići



19.    Vrgorac, Prapatnica, Arheološki lokalitet i crkva sv. Roka



20.    Vrgorac, Veliki Prolog, Crkva Velike Gospe



21.    Vrgorac, Dusina, Crkva svetog Petra



22.    Vrgorac, Orah, Crkva sv. Marka Evangeliste



23.    Vrgorac, Vrgorac, Rudnik Paklina



24.    Vrgorac, Dubrava, Narodna čitaonica Dragljani



25.    Vrgorac, Kozica, Crkva sv. Ilije



26.    Vrgorac, (Maskara) spomenik NOB-a



27.    Vrgorac, Zavojane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora



28.    Vrgorac, Prapatnice, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora



29.    Vrgorac, Stilja, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora



30.    Vrgorac, Kozica, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora



31.    Vrgorac,Dragljane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora

 


 

Pokretna kulturna dobra

32.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Porođenja BDM: Slika “Bogorodica s malim Isusom



33.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Porođenja BDM: Slika “Sv. Juraj ubija zmaja“



34.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Porođenja BDM: Slika “Krunjenje BDM



35.    Vrgorac, Crkva Navještenja BDM: Raspelo-Drvena barokna skulptura Krista na križu



36.     Vrgorac, Zbirka župnog ureda Navještenja BDM



37.     Vrgorac, Dragljane, Inventar sakralnih predmeta iz crkve sv. Ante Padovanskog



38.     Vrgorac, Župna crkva navještenja BDM: Slika “Sv. Katarina Mučenica“