Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zaštićena kulturna dobra na području vrgorske krajine

pod upravom Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Imotskom.Nepokretna kulturna dobra

1.    Vrgorac, utvrda Gradina2.    Vrgorac, Elezova i Serdarova kuća3.    Vrgorac, Muminova kula4.    Vrgorac, Pakerova kula5.    Vrgorac, Rodna kuća Tina Ujevića6.    Vrgorac, kula bega Cukarinovića7.    Vrgorac, kuće ispod crkve8.    Vrgorac, Vrgorac, Župna crkva Navještenja BDM9.    Vrgorac, Gradski park10.    Vrgorac, Ruralna cjelina starog Vrgorca11.    Vrgorac, Stilja, Crkva svetog Ivana i srednjovjekovno groblje sa stećcima12.    Vrgorac, Kokorići, crkva sv. Jure13.    Vrgorac, Kljenak, Crkva Svih Svetih i srednjovjekovno groblje sa stećcima14.    Vrgorac, Zavojane, Župna crkva PDM15.    Vrgorac, Dragljani, Crkva sv. Ante Padovanskog16.    Vrgorac, Rašćane, Godinj, Ruralna cjelina Godinj17.    Vrgorac, Kozica, Katići, Kulturno-povijesna cjelina Katići18.    Vrgorac, Dusina, Kulturno-povijesna cjelina Mihaljevići19.    Vrgorac, Prapatnica, Arheološki lokalitet i crkva sv. Roka20.    Vrgorac, Veliki Prolog, Crkva Velike Gospe21.    Vrgorac, Dusina, Crkva svetog Petra22.    Vrgorac, Orah, Crkva sv. Marka Evangeliste23.    Vrgorac, Vrgorac, Rudnik Paklina24.    Vrgorac, Dubrava, Narodna čitaonica Dragljani25.    Vrgorac, Kozica, Crkva sv. Ilije26.    Vrgorac, (Maskara) spomenik NOB-a27.    Vrgorac, Zavojane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora28.    Vrgorac, Prapatnice, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora29.    Vrgorac, Stilja, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora30.    Vrgorac, Kozica, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora31.    Vrgorac,Dragljane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašističkog terora

 


 

Pokretna kulturna dobra

32.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Porođenja BDM: Slika “Bogorodica s malim Isusom33.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Porođenja BDM: Slika “Sv. Juraj ubija zmaja“34.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Porođenja BDM: Slika “Krunjenje BDM35.    Vrgorac, Crkva Navještenja BDM: Raspelo-Drvena barokna skulptura Krista na križu36.     Vrgorac, Zbirka župnog ureda Navještenja BDM37.     Vrgorac, Dragljane, Inventar sakralnih predmeta iz crkve sv. Ante Padovanskog38.     Vrgorac, Župna crkva navještenja BDM: Slika “Sv. Katarina Mučenica“