Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

O kulturi grada Vrgorca

Poznata je činjenica da je u Vrgorcu rođen, vjerojatno najveći hrvatski pjesnik, Tin Ujević (1891.-1955.). Poseban se značaj s toga daje tom najslavnijem sinu vrgorskome, pa tako u njegovu čast, mnoge gradske ustanove, udruge i klubovi nose njegovo ime.

Također, kulturni život grada Vrgorca uvelike je baziran i prožet njime pa je i cijeli jedan period, od 30. lipnja do 7. srpnja, posvećen liku i djelu velikog Tina Ujevića. Grad Vrgorac, godišnjom književno-kulturnom manifestacijom "S Tinom u Vrgorcu", održava budnim onaj isti dah kulture koji je tako savršeno manifestiran o djelima tog velikog boema.

Naravno, iako Tin zauzima posebno mjesto u srcu kulture grada Vrgorca, i van okvira njegove ličnosti egzistira osebujan kulturni život. U kratkom prikazu ispod teksta nabrojana su glavna kulturna događanju na području vrgorske krajine.29. lipnja
Sv. Petar i Pavao - Dan grada
Tradicionalni sajam i prigodni večernji program
(program traje od 24. do 29. lipnja)                                                                              


30. lipnja - 05. kolovoza

-S Tinom u Vrgorcu (Tinovi dani)    &        Vrgorsko ljeto
         (30. lipnja-07.srpnja)                   (08.srpnja-05.kolovoza)                                    


05. srpnja
Dodjela nagrade "Tin Ujević"
Društvo hrvatskih književnika                                                                                        


15. kolovoza

Velika Gospa - vjerski sajam
Veliki Prolog                                    


07. i 08. rujna
Mala Gospa - vjerski sajam
Zavojane                                        


Drugi vikend u listopadu
Pučka fešta  "BIKLIJADA"                


Veljača
Vrgoračke Mačkare    


Svibanj
Dani vrgoračkih jagoda  


Nedjelja uoči 30.05.
Seoske igre u Dusini