Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

O kulturi grada Vrgorca

Poznata je ?injenica da je u Vrgorcu ro?en, vjerojatno najve?i hrvatski pjesnik, Tin Ujevi? (1891.-1955.). Poseban se zna?aj s toga daje tom najslavnijem sinu vrgorskome, pa tako u njegovu ?ast, mnoge gradske ustanove, udruge i klubovi nose njegovo ime.

Tako?er, kulturni ivot grada Vrgorca uvelike je baziran i proet njime pa je i cijeli jedan period, od 30. lipnja do 7. srpnja, posve?en liku i djelu velikog Tina Ujevi?a. Grad Vrgorac, godinjom knjievno-kulturnom manifestacijom "S Tinom u Vrgorcu", odrava budnim onaj isti dah kulture koji je tako savreno manifestiran o djelima tog velikog boema.

Naravno, iako Tin zauzima posebno mjesto u srcu kulture grada Vrgorca, i van okvira njegove li?nosti egzistira osebujan kulturni ivot. U kratkom prikazu ispod teksta nabrojana su glavna kulturna doga?anju na podru?ju vrgorske krajine.29. lipnja
Sv. Petar i Pavao - Dan grada
Tradicionalni sajam i prigodni ve?ernji program
(program traje od 24. do 29. lipnja)                                                                              


30. lipnja - 05. kolovoza

-S Tinom u Vrgorcu (Tinovi dani)    &        Vrgorsko ljeto
         (30. lipnja-07.srpnja)                   (08.srpnja-05.kolovoza)                                    


05. srpnja
Dodjela nagrade "Tin Ujevi?"
Drutvo hrvatskih knjievnika                                                                                        


15. kolovoza

Velika Gospa - vjerski sajam
Veliki Prolog                                    


07. i 08. rujna
Mala Gospa - vjerski sajam
Zavojane                                        


Drugi vikend u listopadu
Pu?ka feta  "BIKLIJADA"                


Velja?a
Vrgora?ke Ma?kare    


Svibanj
Dani vrgora?kih jagoda  


Nedjelja uo?i 30.05.
Seoske igre u Dusini