Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

KUD "Vrgorska krajina"

   Kulturno umjetni?ko drutvo Vrgorska krajina osnovano je u listopadu 2009.g. U okvirima KUD-a djeluje nekoliko sekcija. Folklorna sekcija odraslih broji oko 40 ?lanova, dje?ja folklorna sekcija Vrgora?ke jagodice okuplja ezdesetak djece u dobi od pet do petnaest godina, pu?ki pjeva?i, enska vokalna skupina Kolajna i mandolinski orkestar.
Sve sekcije nastupaju za potrebe grada Vrgorca, a i na nastupima u okolnim mjestima. Folklorna skupina odraslih imala je niz zapaenih nastupa u zemlji i inozemstvu.

NASTUPI I GOSTOVANJA:

Gospi? - proslava Dana Grada,Benkovac - Me?uupanijska smotra,Ko?erin - Boi?ni koncert,Vsetin, ?eka Republika - proslava "Dani Grada"Sinj - nastup na upanijskoj smotri folklora,Slavonski Brod - smotra folklora "Brodsko kolo",?itluk, BIH - smotra "Brotnjo",?apljina, BIH,iroki Brijeg, BIH,Kraljeva Sutjeka, BIH,Ohrid, Makedonija- Me?unarodna smotra folklora,...

 
Tokom 2011. godine imali su dvadesetak nastupa na kojima su predstavljali obi?aje svoga kraja. Njeguju?i tradiciju u svom nastupu moe se vidjeti i ?uti ojkavica, ganga, ijavica, taraban i trusa, te ?uti starogradska pisma.
Vrgora?ki kraj poznat je po autoktonom napitku pod nazivom BIKLA. Napitak se spravlja mijeanjem mladog vina i kozjeg mlijeka. Po tom napitku ime je dobila gastro-etno manifestacija, , Bilkijada. Ove godine po prvi put KUD Vrgorska krajina bio je suorganizator me?unarodne smotre folklora na kojoj je sudjelovale 14 drutava, oko 370 folkloraa.

Voditeljica folklorne skupine je u?iteljica Marija Mijo?, ensku vokalnu skupinu Kolajna vodi profesorica Mara deri?, dje?ju folklornu sekciju Ana Kuzmani? a mandolinski orkestar Zoran Martinovi?.

KUD je tako?er u fazi osnivanja dramske sekcije.

 

 

NARODNA NONJA:

    Bijela duga haljina (pamuk)
    Crni sadak (?oja)
    Kecelja tkana (proarana crno-bjela)
    Pojas tkani (prarano crno-bjeli)
    Dokoljenice pletene (pamuk+konac bijele)
    Opanci (svinjska oputa)
    Ogrlica sa perlama  i privjesak talir Marije Terezije
    Oglavlje: crvena kapica, bijela marama (preko kape)


Sadraj muke i enske narodne nonje je isti.


Predsjednica KUD-a "Vrgorska krajina" je ana Jerkui?.

KONTAKT BROJ: 095 528 8379