Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

 

Vrgorac, Matice hrvatske 11,
21276 Vrgorac

Telefon:021/675-055

RAVNATELJ: Ante Sušac, VSS, profesor hrvatskog jezika i književnosti i filozofije.

   Gradska knjižnica Vrgorac pripada krugu kulturno-obrazovnih ustanova s naglaskom na onom kulturnom. Temeljna djelatnost Gradske knjižnice jest nabavka knjižne i neknjižne gra?e i pružanje usluga korisnicima.Usluge korisnicima odnose se na pružanje kvalitetne informacije iz razli?itih podru?ja i vrsta umjetnosti i razli?itih sfera ljudskog znanja, uklju?uju?i tu, naravno i druga podru?ja znanosti osim umjetnosti.Gradska knjižnica Vrgorac djeluje kao samostalna javna ustanova tek od 2002.godine i tek od tada bilježimo precizne podatke. Naime Gradska knjižnica danas raspolaže s 16 800 naslova iz razli?itih podru?ja knjižavnosti i ostalih podru?ja znanosti. Veseli ?injenica da ovu ustanovu u zadovoljavaju?em broju posje?uju gotovo svi uzrasti korisnika, od predškolaca do umirovljenika i svatko od njih može na?i štivo za sebe. Za ovako sre?eni rad Gradske knjižnice zaslužni su Ministarstvo kulture i osniva? Grad Vrgorac koji su prepoznali potrebu i zna?aj ovakvih institucija i u manjim sredinama kao stoje Vrgorac.

 

 

Financijska izvješ?a

 

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza za razdoblje od 01. sije?nja do 31. prosinca 2014. godine