Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Potpisan ugovor vrijedan 14,5 milijuna kn između tvrtki Komunalno d.o.o. i Končar Inženjering d.d.

Tvrtka Komunalno d.o.o. potpisala je Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji vodozahvata i crpnih stanica vodovodnog sustava Vrgorac, sa tvrkom Končar Inženjering za energetiku i transport. Potpisnici Ugovora su direktor Komunalnog ing. Boris Erceg i dipl.ing. Nenad Juras u ime tvrtke Končar a Ugovor je vrijedan 14.537.376,54 kn (PDV uključen).
 
Predmet Ugovora je rekonstrukcija crpnih stanica: Banja, Butina, Kljenak I, Kljenak II, Prapatnice I, Prapatnice II i Vrgorac, kao i vodosprema Banja, Butina, Prapatnice, Stilja i Vrgorac.
Ugradnjom elektropumpa nove generacije koje sadrže frekvencijski pretvarač, postići će se manja potrošnja električne energije (čak do 20%), a Telemetrijskim nadzorom omogućiti će se daljinsko upravljanje cijelim sustavom što će ga uvelike pojeftiniti i omogućiti blagovremene  intervencije kod eventualnih puknuća.
Ugradnjom elektroventila na izlazima iz vodosprema, isti će biti programirani da se kod naglog otoka vode iz vodospreme isti zatvore i ne dozvoli se pražnjene vodospreme i dijela cjevovoda kod određenih puknuća.
 
Polovicu od navedenog iznosa, dakle  7.000.000,00 kuna, potrebno je utrošiti do 30.06.2013. godine, a preostali dio do 31.11.2013.godine.
Financiranje će se vršiti po ključu: Hrvatske vode 90%, Grad Vrgorac - Komunalno 10%.