Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Zajednica Pape Ivana XXIII.

Terapijska zajednica „Pape Ivana XXIII” na teritoriju Vrgorca prisutna je od 1997. godine. Osnovana je 1968. godine u Italiji, a osnivač je don Oreste Benzi. Registrirana je od strane Republike Italije 05. 07. 1972. godine. 25. 05. 2004. godine priznata je od Papinske laičke kongregacije kao privatna međunarodna udruga vjernika papinskog prava. Trenutno, udruga djeluje u 31 zemlji svijeta na svim kontinentima. Osim u Italiji prisutna je u Albaniji, Argentini, Australiji, Bangladešu, Boliviji, Brazilu, Francuskoj, Ćileu, Kini, Hrvatskoj, Gruziji, Keniji, Kosovu, Nizozemskoj, Haitiju, Indiji, Izraelu/Palestini, Kongu, Moldaviji, Portugalu, R. San Marinu, Rumunjskoj, Rusiji, Španjolskoj, Šri Lanci, Tanzaniji, Sj.Ugandi, Venecueli i Zambiji. Svaki dan zajednica skrbi za više od 41 000 osoba i 2000 aktivnih članova Udruge. Da bi to uspjeli, stvoreno je i promovirano 26 različitih pravnih osoba u cijelom svijetu.
 
U Republici Hrvatskoj djeluje na području splitsko – dalmatinske županije sa tri terapijske kuće (Veliki Prolog, Gornji Orah i Zasiok) i jednim prihvatnim centrom (Borovci), te tri savjetovališta (Metković, Split i Zadar). Sjedište zajednice je na Velikom Prologu.
 
     Što je terapijska zajednica? 
To je prije svega privremena zajednica života i rada terapeuta i korisnika, ali i metoda rada. U terapijskoj zajednici se pružaju usluge smještaja, psihosocijalne rehabilitacije, radne okupacije i društvenog uključivanja radi osnaživanja ovisnika o opojnim sredstvima i stvaranja pretpostavki za njihovu samostalnu brigu o sebi i drugima. Terapijska zajednica ima definiran i strukturiran terapijski program zasnovan na načelima hijerarhije, povlastica i ograničenja, te aktivnog sudjelovanja korisnika u terapijskom programu (metoda samopomoći). U terapijskoj zajednici osim o ovisnicima, skrbi se i o ovisnicima sa dvojnim dijagnozama (poremećaj sna, depresija, opozicijski provokacijski poremećaj, poremećaj ličnosti antisocijalnog tipa...).
 
     Svjetonazor/vrijednosti/vizija:
Sa stajališta zajednice u središtu je čovjek. Zlouporaba opojnih sredstava prouzrokuje patnju osobe, odnosno konzumiranje opojnih sredstava poprima ulogu aktivnog bijega od vlastitog emotivnog i društvenog života osobe. Takav bijeg ima svoje duboke korijene u nedostatku smisla života čiji je simptom ovisnost, a ljudski život nije drugo već razvoj potrebe za odnosom koji po prirodi teži u odnosu s Apsolutnim, tj. Bogom. Iz toga proizlazi da ovisnost nije osnovni problem, već posljedica ostalih problema. Zajednica je oduvijek prihvaćala i prihvaća ljude svih nacionalnosti, svjetonazora i spolnih određenja. Mi jesmo organizacija čiji se terapijski program utemeljen na katoličkoj vjeri, ali ne odbacujemo znanstvenu spoznaju da je ovisnost bolest, te da je stoga u tretman osobe nužno uključiti znanost i stručni rad.
 
     Ljudski resursi:
1 psihijatar (suradnja sa zavodom za javno zdravstvo Split), 1 psiholog (puno radno vrijeme), 4 socijalna radnika (puno radno vrijeme), 9 radnih instruktora – volontera, psihijatar i psiholog (interni, iz Italije).
 
Vrsta usluga:
 
Savjetodavni rad - Stručno savjetovanje - sustavna pomoć u okviru koje se primjenjuju različite metode i tehnike savjetovanja sukladno prirodi i intenzitetu problema korisnika, a sa svrhom definiranja problema i poteškoća korisnika te analize mogućih načina rješavanja problema, osposobljavanja pojedinca da se samostalno suočava sa životnim problemima i razvije odgovoran odnos prema samome sebi, obitelji i društvu.
Resocijalizacija - projekti kojima je cilj osposobiti rehabilitiranog ovisnika za samostalnu brigu o sebi i drugima i za kvalitetno funkcioniranje u društvenoj zajednici (školovanje, zapošljavanje, osmišljavanje slobodnog vremena i sl.).
 
Vrsta programa: 
 
Uspostavlja se prvi kontakt sa korisnikom i njegovom obitelji, te se prikuplja medicinska i ostala potrebna dokumentacija. Korisnik se analizira, te se utvrđuje u koju terapijsku kuću će biti upućen. Upoznaje se sa pravilima i načinom rada u terapijskoj zajednici. Obitelj korisnika se obavještava o sastancima za roditelje, te se od njih traži suradnja.
U terapijskoj zajednici individualno se pristupa svakom korisniku ovisno o njegovim poteškoćama i potrebama, te se određuje individualan program tretmana. Ukoliko je korisniku potrebna stručna pomoć (psihijatar), te farmakoterapija (osobe sa dvojnim dijagnozama), ista mu se i pruža. Svim korisnicima je omogućeno korištenje potrebnih zdravstvenih usluga. U rehabilitaciji korisnika prisutni su: individualni rad, grupni rad, radna terapija, odgovornosti, športske, zabavne i druge aktivnosti. Korisniku se pruža pomoć pri rješavanju životnih teškoća, te se educira i osposobljava za samostalan život izvan zajednice. Provodi se i zdravstvena edukacija korisnika radi sprječavanja zaraznih bolesti. Korisnici se podučavaju temeljnim životnim vrijednostima i motiviraju za promjenu prema zdravim oblicima ponašanja. Tijekom rehabilitacije važno je i popraviti odnose u obitelji.
 
Dugoročni ciljevi programa: sazrijevanje osobe u svim aspektima, prije svega u odgovornosti prema samom sebi i društvu; održavanje apstinencije, poboljšanje zdravlja, te prilagođavanje društvu.
Okvirno vrijeme pružanja usluga, odnosno trajanja tretmana je tri godine.
 
Najvažnija postignuća organizacije:
Priznanje od Papinske laičke kongregacije kao privatna međunarodna udruga vjernika papinskog prava; prisutnost na svim kontinentima u rješavanju emarginalizacije; evaluacija programa na osnovi stečenih iskustava i prilagodba potrebama; rehabilitacija ovisnika, te održavanje apstinencije.
     Tijekom godina zajednica je surađivala i surađuje s različitim institucijama, centarima za socijalnu skrb, sudovima, policijom, Zavodom za javno zdravstvo, općinskim i gradskim poglavarstvima i dr. 
 
     Financijske potpore Zajednici su pružene od strane Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva zdravlja, Ministarstva socijalne politike i mladih, Ureda za borbu protiv zlouporabe droga, Splitsko – dalmatinske županije, Poglavarstva Grada Splita, Grada Sinja, Grada Vrgorca, Grada Metkovića, Županije dubrovačko-neretvanske i dr. Svatko od njih je jednim dijelom doprinio onome što danas Zajednica je.
 
 
Zajednica  “Pape Ivana XXIII.”
Sjedište: Veliki Prolog 26, 21 277 Veliki Prolog
Tel/fax: 021/606 506
Mob: 091/5672984; 091/5712072
Web stranica: www.apg23.org 
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
PREUZIMANJE TEKSTA