Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

GIP grada Vrgorca - objava konačnih rezultata lokalnih izbora

Gradsko izborno povjerenstvo grada Vrgorca nakon izbora provedenih dana 19.05.2013. godine, objavilo je konačne službene rezultate izbora za Gradsko vijeće i Gradonačelnika grada Vrgorca. Rezultate u izvornom obliku možete pogledati klikom na link ispod teksta.
 
 

KONAČNI SLUŽBENI REZULTATI IZBORAZA GRADSKO VIJEĆE

I GRADONAČELNIKA GRADA VRGORCA

utvrđeni i objavljeni 23. svibnja 2013. godine