Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

"IPARD Mjera 301 - Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture"

Grad Vrgorac se u svibnju 2012.godine prijavio na natječaj Ministarstva poljoprivrede iz pretpristupnog programa IPARD za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Kandidirali smo se za bespovratna sredstva za izgradnju kanalizacijskog sustava s biopročišćačem u 1.fazi radova u gospodarskoj zoni “Ravča”. Projekt je uspješno prošao sve natječajne faze te se trenutno nalazimo pred potpisom ugovora o izvođenju radova s tvrtkom koja je pobijedila u pregovaračakom postupku – “Brodomerkur” d.d. Split. Ukupan iznos bespovratne potpore je 2 milijuna kuna čija se realizacija očekuje tijekom 2014.godine. Vrijedi istaknuti da je Grad Vrgorac jedina Jedinica lokalne samouprave na području LAG-a “Adrion” (Makarska, Vrgorac, Brela, Baška Voda, Tučepi, Podgora, Gradac, Zagvozd, Šestanovac, Zadvarje) koja je uspješno aplicirala za sredstva iz programa IPARD.