Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

"Youth in Action – New Europe and New Citizens"

Projektni partner na EU projektu "Youth in Action – New Europe and New Citizens". Nositelj projekta je grad Piacenza, dok su zemlje partneri iz Hrvatske i Poljske. Projekt uključuje i organizaciju Radionice Erasmus+ Programa u kojoj će biti predočena i internacionalna iskustva i projekti. 
Program Erasmus + obuhvaća sve europske i međunarodne programe i inicijative Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit će sedam postojećih programa: Program za cjeloživotno učenje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Erasmus+ usmjeren je jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih građana kao i unaprjeđenju obrazovanja, osposobljavanja te rada udruga u području mladih i sporta.