Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Projekt "ALTERENERGY"

Projekt partner Splitsko-dalmatinskoj županiji u strateškom projektu "ALTERENERGY", sufinanciranim sredstvima programa IPA jadranske prekogranične suradnje 2007-2013 (eng. IPA ADRIATIC CBC 2007-2013). Strateški projekt "ALTERENERGY" projektnim aktivnostima pridonosi održivom korištenju energije u malim zajednicama na Jadranu kroz održivo upravljanje energetskim resursima i proizvodnjom energije iz obnovljivih izvora kako bi se povećala energetska neovisnost malih zajednica. U sklopu projekta se izrađuje "Integrirani plan energetski održivog razvitka Grada Vrgorca” te “Studija izvedivosti modernizacije javne rasvjete u naseljima Orah, Banja, Kotezi i Kokorići”. Gradu Vrgorcu su se također osigurala sredstva za infrastrukturni Pilot projekt „Modernizacija javne rasvjete u naseljima Orah, Banja, Kotezi i Kokorići“ koji se između ostalog odnosi na postavljanje LED rasvjete u navedenim naseljima.