Financirani projekti Grada Vrgorca

Projekti Grada Vrgorca koji su financirani od strane EU fondova, EU Programa, nacionalnih fondova ili su financirani temeljem javnih natječaja Ministarstava RH:
 
 
 
 
RAZVOJNI PROJEKTI - VRIJEDNOSTI PREKO 150.000,00 kuna
 
 
2014. GODINA
Projekti s potpisanim Ugovorima o financiranju: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. "ALTERENERGY"


 

 

7. "Korisni otpad - RECIKLAŽNO DVORIŠTE"