Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Vrgorac pokrenuo projekt "Korisni otpad – RECIKLAŽNO DVORIŠTE"

Budući da je Europska unija dovela nova pravila i regulative na području odlaganja i gospodarenja otpadnim materijalima a kojih su se obvezne pridržavati sve općine i gradovi, Grad Vrgorac uhvatio se u koštac s problematikom te je s toga pokrenuo projekt "Korisni otpad – RECIKLAŽNO DVORIŠTE". Apliciranjem i podnošenjem dokumentacije za navedeni projekt, za isti su dobivena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupni cilj projekta je pridonjeti  što kvalitetnijoj i učinkovitijoj organizaciji gospodarenja otpadom na području Grada Vrgorca. Izrada tehničke dokumentacije te sama izgradnja reciklažnog dvorišta, prva  je u nizu aktivnosti koje omogućavaju prvenstveno implementaciju sustavnog gospodarenja korisnim otpadom, odnosno otpadom koji se može reciklirati. 
 
Definicija "RECIKLAŽNOG DVORIŠTA": Reciklažno dvorište fiksno je nadzirano mjesto namjenjeno odlaganju, razvrstavanju i privremenom odlaganju pojedinih vrsta otpada koja nastaju u domaćinstvima te sadrži prostor za prihvat korisnog otpada (papir, karton, stiropor, staklo, limenke, plastiku, zeleni otpad, ambalažnog otpada, PET, ALU, glomaznog otpada itd.), ali također sadrži i prostor za prihvat nekih vrsta opasnog otpada (lijekovi, otpadna ulja, baterije, toneri, akumulatori, itd.). 
U Reciklažno dvorište građani mogu donositi otpad u za to postavljene kontejnere ili posude odgovarajućeg volumena. Sav korisni otpad privremeno će se skladištiti do daljnjeg zbrinjavanja kod ovlaštenih tvrtki za recikliranje. Na ovaj način bi se pridonjelo održivom mehanizmu prikupljanja, selektiranja i valorizacije korisnog otpada. 
 
Rezultati koji se očekuje izgradnjom reciklažnog dvorišta su smanjenje ukupne količine otpada koji bi bio odložen na gradski deponij, povećanje svijesti privrednih subjekata i lokalne zajednice o selektivnom odlaganju otpada, kao i direktna primjena sustava selektivnog prikupljanja i iskorištavanja tržišne vrijednosti korisnog otpada od strane javnog poduzeća Gradske čistoće i usluga d.o.o Vrgorac. 
 
Reciklažno dvorište sastoji se od:
 
1. Natkrivenog dijela - u njemu se nalaze zatvoreni kontejneri s poklopcima i zatvoreni čelični ormari za privremeno odlaganje opasnog otpada.
 
2. Nenatkrivenog dijela - u nenatkrivenom dijelu reciklažnog dvorišta postavljaju se zatvoreni kontejneri s poklopcima odnosno otvorima za ubacivanje korisnog otpada.