Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Na podru?ju Grada Vrgorca  koje je izrazito poljodjelski kraj, dana 18. lipnja 2014. godine olujno nevrijeme pra?eno tu?om prouzro?ilo je ošte?enja na poljoprivrednim kulturama. 
 
Najviše su nastradale od višegodišnjih  kultura: vinova loza, jabuka,kruška, breskva, nektarina, trešnja, šljiva, jagoda i maslina, a od jednogodišnjih kultura: krumpir, raj?ica, paprika.
Površina  zahva?ena tu?om iznosi cca 80 ha.
Naselja na podru?ju Grada Vrgorca zahva?ena nevremenom su: Draževiti?i, Um?ane, Vina, Dusina i Veliki Prolog.
Poljoprivrednici ošte?eni tu?om prijavili su štetu od elementarne nepogode, te se prema prijavama procjenjuje se da je pri?injena šteta u iznosu od 2.000.000,00 kuna. 
 
S ciljem pružanja pomo?i svojim poljoprivrednicima, Grad Vrgorac uputio je Prijedlog za proglašenje elementarne nepogode od tu?e na podru?ju Grada Vrgorca.