Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Obavijest svim korisnicima - Online pregled ra?una

Obavjetavaju se korisnici usluga Komunalnog d.o.o. Vrgorac, da ?e po?evi od 01. studenog 2014. godine, na web adresi www.vrgorac.komunalno.com, uz osnovna informati?ka znanja mo?i pregledati stanje dugovanja prema Komunalnom d.o.o., stanje o?itanja vodomjerila, pregled ra?una i druge podatke.
Na ra?unu za mjesec listopad 2014. godine na ku?nu adresu ?e se dostaviti korisni?ko ime i lozinka za svakog pojedinog korisnika koji su potrebni za nesmetani pregled navedenih podataka.
Isto tako, ukoliko kojem korisniku bude trebao ponovni ispis ra?una, isti ?e mo?i jednostavno preuzeti s navedene web adrese.