Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Vije?e za komunalnu prevenciju

Vije?e za komunalnu prevenciju                                   ?lanovi Vije?a:


1. Joko Carevi?, Komunalno redarstvo,
2. Joze Gapar, Srednja kola "Tin Ujevi?"
3. Ivo Klinac, Osnovna kola "Vrgorac"
4. Jurica Katavi?, Dje?ji vrti? "P?elica"
5. fra. Petar Vrlji?ak, upnik upe PBDM u Vrgorcu,
6. Geni Dropuli?, Policijska postaja Vrgorac,
7. Ivan Kalaji?, Policijska postaja Vrgorac,
8. Boris Vranje, Policajac u zajednici,
9. Mirko alinovi?, Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata,
10. Davor Jovi?, Kickboksing klub Sv. Jure Vrgorac,
11. Ivica Raki?, Crveni kri,
12. Mirjana ?epo, Dom zdravlja Vrgorac,
13. Boris Erceg, Komunalno d.o.o.,
14. Na?a Grljui?, Centar za socijalnu skrb,
15. Dalibor Dropuli?, Ured dravne uprave,
16. Rua Kukanja, Radio Biokovo,
17. Erna Hrsti?, Sanitarna inspekcija,
18. Nada Reetar, Gospodarska inspekcija,
19. Mate Primorac, dopisnik Slobodne Dalmacije,
20. Kornelija Bajalo, direktorica Turisti?ke zajednice Grada Vrgorca.


Kontakt broj Vije?a:


021 674 128 (Danijel Pervan, dipl.iur., -predsjednik Vije?a)