Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Na vrgorskim daskama, pod okriljem kulturne manifestacije „S Tinom u Vrgorcu“, ekipa Teatra Gavran u sastavu Zlatko Ožbolt i jakov Gavran, izveli su simpati?nu komediju „Pivo“. Ve?er ranije, komedijom „Sladoled“ prikazane su pojedinosti iz svakodnevice mnogih žena i njihovih me?usobnih i obiteljskih odnosa, a predstavom „Pivo“ zavirili smo u sli?an svijet, samo ovaj put iz muške perspektive. Gradski park je ponovno bio u cijelosti ispunjen, što nam je posebno drago vidjeti i istaknuti, a gluma?ka družina iz Teatra Gavran pobrinula se nagraditi ih besprijekornom izvedbom, rezultat ?ega je bio da je predstava više puta prekidana izme?u ?inova velikim pljeskom. 
 
 
Hvala Teatru Gavran na dvije prekrasne no?i u Vrgorcu.