Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Devetoro?lani orkestar Zagreba?kog ansambla flauta održali su 04. srpnja veli?anstven koncert u Crkvi NBDM u okviru kulturne manefestacije „S Tinom u Vrgorcu“, a nastup je potpomognut od strane Ministarstva kulture.
Iz publike se dalo ?uti da bila rije? o jednom od najboljih koncerata puha?kih instrumenata do sada u našem gradu, a dugi ogromni pljesak i pozivanje na bis potvrda je tih rije?i.
 
 
Bravo za ekipu Zagreba?kog ansambla flauta, zahvaljujemo se na veli?anstvenom koncertu!