Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

2. krug izbora
(izbori održani 26.7.2015.)
 
I. Od ukupno 5.915 bira?a upisanih u popis bira?a, glasovalo je 4.124 bira?a, odnosno 69,72%, od ?ega je
prema glasa?kim listi?ima glasovalo 4.124 bira?a, odnosno 69,72%. Važe?ih listi?a bilo je 4.060,
odnosno 98,45%. Nevaže?ih je bilo 64 listi?a, odnosno 1,55%.
 
II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljede?i broj glasova:
 
1. Kandidat: RUDOLF GRLJUŠI? 2.034 glasova 49,32%
Zamjenik kandidata: ZDRAVKO PRIMORAC
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR?EVI? - HSP AS
HRVATSKA SELJA?KA STRANKA - HSS
HRVATSKA SOCIJALNO - LIBERALNA STRANKA - HSLS
 
2. Kandidat: ANTE PRANI?, mag. ing.aedif. 2.026 glasova 49,13%
Zamjenik kandidata: LJUBOMIR ERCEG, dr. med.dent.
KANDIDAT GRUPE BIRA?A