Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

U ponedjeljak (05. srpnja 2016.) s po?etkom u 19:30, vrgor?ani su u Višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca imali priliku uživati u sjajnom koncertu Zagreba?kog kvarteta saksofona koji je u Vrgorac nastupio zahvaljuju?i potpori Ministarstva kulture.
Kvartet kojeg su osnovali diplomanti Muzi?ke akademije u Zagrebu iz razreda prof. Josipa Nochte, u sadašnjem sastavu djeluje od 1989. ?ine ga DRAGAN SREMEC, profesor saksofona i prodekan na Muzi?koj akademiji Sveu?ilišta u Zagrebu - sopran saksofon, GORAN MER?EP, profesor komorne glazbe na Muzi?koj akademiji Sveu?ilišta u Zagrebu - alt saksofon, SAŠA NESTOROVI?, profesor komorne glazbe na Muzi?koj akademiji Sveu?ilišta u Zagrebu te dirigent Big banda HRT - tenor saksofon i MATJAŽ DREVENŠEK, profesor saksofona i prodekan na Akademiji za glazbu Sveu?ilišta u Ljubljani - bariton saksofon. 
 
Gostovali su u mnogim europskim zemljama (Albaniji, Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Danskoj, Francuskoj, Gr?koj, Hong kongu, Italiji, Latviji, Makedoniji, Monaku, Njem?koj, Rusiji, Sloveniji, Srbiji, Španjolskoj, Švicarskoj, Turskoj i Velikoj Britaniji), u južnoj Americi (Argentina, ?ile) te u Kanadi i SAD-u (Arizona, Connecticut, Georgia, Indiana, Iowa, Louisiana, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nebraska, New York, New York City, North Carolina, North Dakota, Ohio, Pennsylvania, Texas, Utah, Wisconsin, Wyoming) u eminetnim dvoranama: Emerson Concert Hall u Atlanti, Porgy & Bess Club u Be?u, Hôtel de Ville u Briselu, Ny Carlsberg Glyptothek u Copenhagenu, Knežev dvor u Dubrovniku, Cankarjev dom i Slovenska filharmonija u Ljubljani, Círculo de Bellas Artes u Madridu, Ted Mann Hall u Minneapolisu, katedrala u Monte Carlu, Tchaikovsky u Moskvi, Franz-Joseph u Münchenu, Weill Recital Hall - Carnegie Hall u New Yorku, Theatre at the Canadian Museum of Civilization u Ottawi/Gatineau, Grand Palais u Parizu, Richard Wagner u Rigi, Sala Victor de Sabata u Trstu, Teatro Colon u Buenos Airesu, Palao de la Musica u Valenciji, Hrvatski glazbeni zavod i Vatroslav Lisinsku u Zagrebu, Palais des Nations u Ženevi. 
 
Kritika i publika pohvalili su njihove nastupe na Dubrova?kim ljetnim igrama, Splitskom ljetu, Ohridskom ljetnom festivalu, Festivalu Ljubljana, Zagreba?kom muzi?kom bienalu, Europhoniji u Zagrebu, Musicori u Parizu, na Open Europe 2000 Berlin, na Europamusicale 2000 München, NOMUS-u 2003, festivalu Nei suoni dei luoghi '03, ISCM Svjetskim danima glazbe - Slovenija 2003, ISCM Svjetskim danima glasbe - Zagreba?kom muzi?kom bienalu 2005, Saxophonii 2005 u Latviji, na svjetskim kongresima saksofonista u Pesaru, Valenciji, Montrealu, Minneapolisu i Ljubljani, St Andrewsu, te na 8. Festivalu komorne glazbe Julian Rachlin & prijatelji u Dubrovniku.
Zagreba?ki kvartet saksofona dobitnik je sedam nagrada Porin za diskografska izdanja kojih je ukupno 15, a izdana su u Hrvatskoj, Sloveniji i SAD-u, posve?eno im je više od 50 skladbi, a snimali su za HRT, ORF, RTL, RTV Slovenija, Radio France, Radio Spain te WDR.