Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Gradona?elnik

U tijeku su prijevremeni loklani izbori...
 
 
Kontakt:  021 674-031
Kontakt:   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
 

 

 

 

O FUNKCIJI GRADONA?ELNIKA:

 

Gradona?elnik je izvrno tijelo Grada i dunost obavlja profesionalno.

Gradona?elnik:

  • nositelj izvrne vlasti u Gradu
  • zastupa Grad
  • daje punomo? za zastupanje Grada
  • obavlja nadzor nad zakonito?u rada upravnih tijela Grada i daje im naputke za rad
  • organizira izvrenje op?ih akata Gradskog vije?a
  • dostavlja op?i akt predstojniku dravne uprave zajedno s izvodom iz zapisnika u roku od 15 dana od dana donoenje
  • obavlja druge poslove koji su mu stavljeni u nadlenost zakonom