Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

pod upravom Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Imotskom.Nepokretna kulturna dobra

1.    Vrgorac, utvrda Gradina2.    Vrgorac, Elezova i Serdarova ku?a3.    Vrgorac, Muminova kula4.    Vrgorac, Pakerova kula5.    Vrgorac, Rodna ku?a Tina Ujevi?a6.    Vrgorac, kula bega Cukarinovi?a7.    Vrgorac, ku?e ispod crkve8.    Vrgorac, Vrgorac, Župna crkva Navještenja BDM9.    Vrgorac, Gradski park10.    Vrgorac, Ruralna cjelina starog Vrgorca11.    Vrgorac, Stilja, Crkva svetog Ivana i srednjovjekovno groblje sa ste?cima12.    Vrgorac, Kokori?i, crkva sv. Jure13.    Vrgorac, Kljenak, Crkva Svih Svetih i srednjovjekovno groblje sa ste?cima14.    Vrgorac, Zavojane, Župna crkva PDM15.    Vrgorac, Dragljani, Crkva sv. Ante Padovanskog16.    Vrgorac, Raš?ane, Godinj, Ruralna cjelina Godinj17.    Vrgorac, Kozica, Kati?i, Kulturno-povijesna cjelina Kati?i18.    Vrgorac, Dusina, Kulturno-povijesna cjelina Mihaljevi?i19.    Vrgorac, Prapatnica, Arheološki lokalitet i crkva sv. Roka20.    Vrgorac, Veliki Prolog, Crkva Velike Gospe21.    Vrgorac, Dusina, Crkva svetog Petra22.    Vrgorac, Orah, Crkva sv. Marka Evangeliste23.    Vrgorac, Vrgorac, Rudnik Paklina24.    Vrgorac, Dubrava, Narodna ?itaonica Dragljani25.    Vrgorac, Kozica, Crkva sv. Ilije26.    Vrgorac, (Maskara) spomenik NOB-a27.    Vrgorac, Zavojane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašisti?kog terora28.    Vrgorac, Prapatnice, Spomenik palim borcima i žrtvama fašisti?kog terora29.    Vrgorac, Stilja, Spomenik palim borcima i žrtvama fašisti?kog terora30.    Vrgorac, Kozica, Spomenik palim borcima i žrtvama fašisti?kog terora31.    Vrgorac,Dragljane, Spomenik palim borcima i žrtvama fašisti?kog terora

 


 

Pokretna kulturna dobra

32.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Poro?enja BDM: Slika “Bogorodica s malim Isusom33.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Poro?enja BDM: Slika “Sv. Juraj ubija zmaja“34.    Vrgorac, Zavojane, Crkva Poro?enja BDM: Slika “Krunjenje BDM35.    Vrgorac, Crkva Navještenja BDM: Raspelo-Drvena barokna skulptura Krista na križu36.     Vrgorac, Zbirka župnog ureda Navještenja BDM37.     Vrgorac, Dragljane, Inventar sakralnih predmeta iz crkve sv. Ante Padovanskog38.     Vrgorac, Župna crkva navještenja BDM: Slika “Sv. Katarina Mu?enica“