Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Na drugom pozivnom natje?aju „Mate Raos“, za najbolju kratku pri?u u Republici Hrvatskoj, prvu nagradu je izme?u pedeset pristiglih radova odnijela pri?a „Neron“ Stanislave Nikoli? Aras. Pred okupljenim ?lanovima Ogranka Matice hrvatske Vrgorac, koji dodjeljuje nagradu u ?ast vrgorskog književnika i pjesnika Mate Raosa, dobitnica nije skrivala uzbu?enje. Drugo nagra?ena pri?a, prema sudu ocjenjiva?ke komisije, je pri?a „Još je ima“ književnice i spisateljice Nore Verde dok je najbolja mlada autorica, do 21 godinu, Lora Begovi? sa pri?om „Dosegnuti dugu“.
Vrgorski književnik i pjesnik Mate Raos bio je istaknuti ?lan Matice hrvatske, široj javnosti poznat je romanima „Ratnici“ i zbirkom pjesama „Kolac u glavi“.