Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Pod pokroviteljstvom Grada Vrgorca, Turisti?ka zajednica Grada Vrgorca sa svojim je partnerima (KUD "Vgorska krajina", OŠ Vrgorac i SS "Tin Ujevi?) organizirala veli?anstvenu ve?er koja je unijela dašak "starih dana" koji je mnogim okupljenima navukao smijeh na lice. Uz kušanje, sada ve? nadaleko poznatog tradicionalnog pi?a vrgorskog kraja - BIKLE, kao i ostalih gastronomskih delicija koje su naši gosti prezentirali na svojim stolovima, ve?er je, uz nastup dva naša kulturno umjetni?ka društva, upotpunio nastup ?ak 16 gostuju?ih KUD-ova pridošlih iz podru?ja cijele Hrvatske, pa ?ak i inozemstva.  Mimohod KUD-ova krenuo je u 17:15 od srednje škole te su, preko Hercegova?ke i Zagreba?ke ulice izašli na Ulicu Tina Ujevi?a kojom su nastavili sve do Crkve NBDM. Od crkve su zatim, uz pljesak podrške okupljenih stanovnika krenuli gradskim Korzom prema igralištu ispred osnovne škole gdje ih je pod šatorom ve? ?ekalo okupljeno mnoštvo. Bilo je prekrasno, u ova teška vremena, gledati osmijehe na licima, posebno naših starijih sugra?ana koje je ovaj doga?aj, zasigurno vratio u dane njihove mladosti. Uz sve rije?i hvale, preostaje nam samo re?i: PONOVILO SE!