Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Predstava "?ekaonica", autorice Marine Vuj?i? u nedjelju na ve?er izvedena je na daskama rodnog grada njenog nedavno preminulog supruga i priznatog književnika Borislava Vuj?i?a. Toplina te ve?eri i srda?na dobrodošlica vrgorskoj nevjesti bila je o?ekivana s toga sama po sebi, ali sama tematike predstave, njeni dijalozi i nadasve kvalitetna, iskrena i pitka izvedba gluma?ke postave iz Opuzena bila je u namanju ruku dostojna ugo?aja. Bila je to ve?er ispunjena spontanim smijehom izazvanim duhovitim dijalozima predstave i za poželjeti je sli?nih doga?aja u našem gradu. Na kraju, freneti?nim je plijeskom pozdravljena autorica predstave koja je nadamo se, nešto topline te nedjeljne no?i "prenijela" i do svog Bore koji na žalost, nije za života doživio zasluženo priznanje u svom gradu.