Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Sino? je u prepunoj višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca održana projekcija dokumentarnog filma „Mate svjetski“  (Autora Stipe Boži?; Produkcija HRT).

Premijera filma prigodno je održana upravo u Vrgorcu jer je junak filma bio ro?eni vrgor?anin, to?nije, živio je u vrgorskom naselju Stilja. Mate se rodio 1900. godine. Na svoja putovanja krenuo je  1928. godine te je u periodu do 1947. prošao fascinantnih 360 000 kilometara. Sa sobom je u rodni grad vratio tek „kov?eg“ pri?a iz dalekih krajeva svijeta: Azije, Afrike, obiju Amerika,... Pri?ao je o ?udnim životinjama, obi?ajima tamošnjih ljudi – domorodaca. Pri?ao je, a nije mu svaki vjerovao. Njegove su pri?e tada bile ove? šarene i apstraktne za ondašnjeg vrgor?anina koji je živio od motike i zemlje, bez današnjih ?udesa tehnologije koji nam na dlan serviraju sve ono što se u Matino vrijeme moglo vidjeti samo golim o?ima, na licu mjesta.

Sino? je Mate dobio svojevrsno priznanje. Stipe Boži? ovim je divnim dokumentarcem otkrio Vrgorcu i svijetu osebujnog Matu Šimunovi?a „Svjetskog“, i njegove je pri?e potkrijepio dokazima.

Dokumentarni film „Mate svjetski“ možete pogledati i 29. studenog na 1. programu HRT-a u 20:10.