Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Tvrtka Komunalno d.o.o. potpisala je Ugovor za izvo?enje radova na rekonstrukciji vodozahvata i crpnih stanica vodovodnog sustava Vrgorac, sa tvrkom Kon?ar Inženjering za energetiku i transport. Potpisnici Ugovora su direktor Komunalnog ing. Boris Erceg i dipl.ing. Nenad Juras u ime tvrtke Kon?ar a Ugovor je vrijedan 14.537.376,54 kn (PDV uklju?en).
 
Predmet Ugovora je rekonstrukcija crpnih stanica: Banja, Butina, Kljenak I, Kljenak II, Prapatnice I, Prapatnice II i Vrgorac, kao i vodosprema Banja, Butina, Prapatnice, Stilja i Vrgorac.
Ugradnjom elektropumpa nove generacije koje sadrže frekvencijski pretvara?, posti?i ?e se manja potrošnja elektri?ne energije (?ak do 20%), a Telemetrijskim nadzorom omogu?iti ?e se daljinsko upravljanje cijelim sustavom što ?e ga uvelike pojeftiniti i omogu?iti blagovremene  intervencije kod eventualnih puknu?a.
Ugradnjom elektroventila na izlazima iz vodosprema, isti ?e biti programirani da se kod naglog otoka vode iz vodospreme isti zatvore i ne dozvoli se pražnjene vodospreme i dijela cjevovoda kod odre?enih puknu?a.
 
Polovicu od navedenog iznosa, dakle  7.000.000,00 kuna, potrebno je utrošiti do 30.06.2013. godine, a preostali dio do 31.11.2013.godine.
Financiranje ?e se vršiti po klju?u: Hrvatske vode 90%, Grad Vrgorac - Komunalno 10%.