Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Ukoliko uspije projekt Udruge proizvo?a?a vrgorske jagode i Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša, vrgorska jagoda bi se uskoro mogla prodavati u posebnoj ambalaži sa oznakom vrgorske jagode. Time bi se sprije?io nekontroliran uvoz jagoda iz Italije i Španjolske pod deklaracijom vrgorske jagode. Kako doznajemo u Udruzi proizvo?a?a vrgorske jagode, zaštita geografskog porijekla i izvornosti trajat ?e duže vrijeme ali bi se ve? ove godine vrgorske jagode mogle na?i u posebnoj ambalaži s posebnom deklaracijom. 
Zaštitom geografskog porijekla vrgorske jagode uveo bi se red na tržište jagoda te bi se osigurao plasman vrgorskih jagoda i zaštitila cijena. 
Zaštita porijekla dolazi u vrijeme kada se nakon niza godina ekspanzije nasada jagoda bilježi prvi pad površina zasa?enih jagodama.