Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

GIP - obavijesti

 

 

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Vrgorca

Predsjednik Povjerenstva: Luka Grgat
 
 
Kontakt osoba:  ?ino Rui?anin, dipl.iur.,
tel: 021 674 611, 021 680 022
fax: 021 674 012
mob: 091 576 1319
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 
 
PRIJEVREMENI PARLAMENTARNI IZBORI 2016.
 

 

 
PRIJEVREMENI LOKALNI IZBORI 2016.
 

 

 
 
Izbori za zastupnike u Hrvatski sabor 2015.
 

GIP VRGORAC: Obavijest ?lanovima bira?kih odbora - isplata naknada 

 

 
Prijevremeni izbori za gradsko vije?e Grada Vrgorca i gradona?elnika te zamjenika gradona?elnika Grada Vrgorca (2015.)
 

Obavijest ?lanovima bira?kih odbora na podru?ju Grada Vrgorca - ISPLATA NAKNADA

 

Izvje?e o utroenim sredstvima na prijevremenim izborima

 

Odluka o kona?nim rezultatima izbora za gradona?elnika Grada Vrgorca

 

Rezultati izbora za Gradona?elnika Grada Vrgorca

 

DIP RH: NESLUBENI REZULTATI IZBORA ZA GRADONA?ELNIKA
GRADA VRGORCA
2. krug izbora(izbori odrani 26.7.2015.)

 

PRIOP?ENJE O PRAVIMA I OBVEZAMA IZBORNIH TIJELA I PROMATRA?A PRI PROVO?ENJU DRUGOG KRUGA
IZBORA ZA GRADONA?ELNIKA GRADA VRGORCA

 

O D L U K A o kona?nim rezultatima prijevremenih izbora za ?lanice/?lanove Gradskog vije?a Grada Vrgorca

 

Rezultati izbora odranih 12.07.2015.

 

Priop?enje medijima o izbornoj utnji

 

 
PREDSJEDNI?KI IZBORI 2014./15. Drugi krug 
 
 
PRIJEVREMENI IZBORI ZA GRADSKO VIJE?E GRADA VRGORCA 2014.
 
 

Priop?enje medijima o izbornoj utnji

 
 

Kona?ni rezultati prijevremenih izbora za Gradsko vije?e Grada Vrgorca

 

Prijevremeni izbori: Obavijest ?lanovima bira?kih odbora - ISPLATA

 

Rezultati izbora za ?lanice/?lanove Gradskog vije?a Grada Vrgorca

 
 
 

?lanovi bira?kih odbora na podru?ju grada vrgorca na prijevremenim
izborima za Gradsko vije?e Grada Vrgorca dana 21. prosinca

 

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor ?lanova/?lanica Gradskog vije?a Grada Vrgorca

  

R J E E N J E
O IZMJENI RJEENJA O ODRE?IVANJU BIRA?KIH MJESTA NA PODRU?JU GRADA VRGORCA ZA PRIJEVREMENE IZBORE ZA GRADSKO VIJE?E GRADA VRGORCA

 

 

Rjeenje o odre?ivanju bira?kih mjesta - prijevremeni izbori 2014.

 

PRIOP?ENJE GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA GRADA VRGORCA
(klik za preuzimanje dokumenta)

 

 


 

  

LOKALNI IZBORI 2013.

 

GIP Vrgorac - Obavijest o isplati naknada

 
 

GIP Vrgorac - Izvje?e o visini trokova

 

 

OBAVIJEST ?LANOVIMA BIRA?KIH ODBORANA PODRU?JU GRADA VRGORCA

 

 

GIP grada Vrgorca - objava kona?nih slubenih rezultata Lokalnih zbora 2013.

 

 

GIP grada Vrgorca - objava rezultata

 

Liste kandidata za gradona?elnika grada Vrgorca

 

Pravovaljane kandidacijske liste za ?lanove Gradskog vije?a grada Vrgorca

  

Rjesenje o odre?ivanju bira?kih mjesta

 

Priop?enje o radnom vremenu Gradskog izbornog povjerenstva grada Vrgorca tijekom razdoblja zaprimanja kandidacijskih lista, odnosno kandidatura 

 

Priop?enje o raspisanim izborima za ?lanove predstavni?kih tijela jedinica lokalne i podru?ne (regionalne) samouprave, za op?inske na?elnike, gradona?elnike i upane te njihove zamjenike


 

 

 
IZBORI ZA EU PARLAMENT