Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Pravovaljane kandidacijske liste za Gradsko vije?e

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je pravovaljane kandidacijske liste za izbor ?lanica/?lanova Gradskog vije?a grada Vrgorca. Nakon obrade prikupljenih podataka, utvr?eno je kako na Lokalne izbore 2013. godine izlaze ?etiri kandidacijske liste:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Kandidacijska lista koalicije HDZ, HSS, HSP AS


 

-Kandidacijska lista Socijaldemokratske partije - SDP


 

-Kandidacijska lista Grupe bira?a - Nezavisna lista mladih


 

-Kandidacijska lista Hrvatske narodne stranke - HNS


 

 

 

Nositelje i ?lanove kandidacijskih lista moete vidjeti klikom na link pojedine kandidacijske liste.