Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Kandidati za gradona?elnika grada vrgorca

Gradsko izborno povjerenstvo objavilo je listu pravovaljanih kandidatura za izbor gradona?elnika grada Vrgorca. Nakon obrade prikupljenih podataka, utvr?eno je kako na Lokalne izbore 2013. godine izlaze tri kandidata za Gradona?elnika:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kandidat: RADE BOBANAC
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP
Zamjenik kandidata: JURICA BARBIR
 
 
2. Kandidat: BORISLAV MATKOVI?
HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ
HRVATSKA SELJA?KA STRANKA - HSS
HRVATSKA STRANKA PRAVA DR. ANTE STAR?EVI? - HSP AS
Zamjenik kandidata: ELJKO PERVAN
 
 
3. Kandidat: MIRKO VUKOVI?
KANDIDAT GRUPE BIRA?A
Zamjenik kandidata: IVAN FRANI?
 
 
 
ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURAZA IZBOR GRADONA?ELNIKA GRADA VRGORCA MOETE PREUZETI OVDJE.