Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

GIP grada Vrgorca - objava rezultata

Gradsko izborno povjerenstvo grada Vrgorca nakon izbora provedenih dana 19.05.2013. godine, u skladu s ?lankom  86. i ?lankom 102. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br.144/12), objavljuje rezultate glasovanja Izbora za gradona?elnika grada Vrgorca i Izbora za ?lanove Gradskog vije?a grada Vrgorca. 
 
 
U Vrgorcu, 20.05.2013. godine
 
 
     PREDSJEDNIK
         ?ino Rui?anin