Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

GIP Vrgorac - Obavijest o isplati naknada

Gradsko izborno povjerenstvo grada Vrgorca izdalo je OBAVIJEST ?LANOVIMA BIRA?KIH ODBORA NA PODRU?JU GRADA VRGORCA.
 
 
  Obavjetavaju se svi ?lanovi bira?kih odbora na podru?ju grada Vrgorca, da ?e se od dana 27.06.2013. godine vriti isplate naknada predsjednicima, potpredsjednicima i ?lanovima bira?kih odbora za prvi krug lokalnih izbora odranih 19.05.2013. godine.
 
  Odlukom Vlade RH o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i ?lanovima bira?kih odbora za provedbu lokalnih izbora (Narodne novine br.65/13) za sve ?lanove je odre?ena naknada u iznosu od 300,00 kuna neto po osobi.
 
 Isplate ?e se vriti svakog radnog dana u ra?unovodstvu grada Vrgorca, u zgradi gradske uprave na adresi Ul. Tina Ujevi?a 8, Vrgorac.
 
 Na istom mjestu mogu se preuzeti i naknade za najam privatnih ku?a za Izbor ?lanova u Europski parlament iz Republike Hrvatske koji su odrani 14.04.2013. godine.
 
Kontakt :   tel.  680-022 , fax.  674-611,   mob. 091 576 1319
                 
 
 
   PREDSJEDNIK
   ?ino Rui?anin