Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Grad Vrgorac se u svibnju 2012.godine prijavio na natje?aj Ministarstva poljoprivrede iz pretpristupnog programa IPARD za mjeru 301 „Poboljšanje i razvoj ruralne infrastrukture“. Kandidirali smo se za bespovratna sredstva za izgradnju kanalizacijskog sustava s biopro?iš?a?em u 1.fazi radova u gospodarskoj zoni “Rav?a”. Projekt je uspješno prošao sve natje?ajne faze te se trenutno nalazimo pred potpisom ugovora o izvo?enju radova s tvrtkom koja je pobijedila u pregovara?akom postupku – “Brodomerkur” d.d. Split. Ukupan iznos bespovratne potpore je 2 milijuna kuna ?ija se realizacija o?ekuje tijekom 2014.godine. Vrijedi istaknuti da je Grad Vrgorac jedina Jedinica lokalne samouprave na podru?ju LAG-a “Adrion” (Makarska, Vrgorac, Brela, Baška Voda, Tu?epi, Podgora, Gradac, Zagvozd, Šestanovac, Zadvarje) koja je uspješno aplicirala za sredstva iz programa IPARD.