Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

"Modernizacija javne rasvjete u Gradu Vrgorcu primjenom mjera energetske u?inkovitosti"

Voditelj projekta Modernizacija javne rasvjete u Gradu Vrgorcu primjenom mjera energetske u?inkovitosti. Sredstva su dobivena od Fonda za zatitu okolia i energetsku u?inkovitost. Projekt ima za cilj rekonstrukcijom javne rasvjete na podru?ju Grada Vrgorca, smanjiti potronju energije javnog sektora, odnosno pove?ati kvalitetu javne rasvjete u vlasnitvu Grada Vrgorca, i to po principima energetske u?inkovitosti i ekolokih na?ela urbanih zona. Modernizacijom je obuhva?ena zamjena zastarjelih ivinih arulja s racionalnijim i dvostruko u?inkovitijim visokotla?nim natrijevim aruljama. Ako se pomnoe pomaci u izmjenjenoj tehnologiji arulja (visokotla?ne natrijeve) i tehnologiji svjetiljki, prema izra?enoj studiji energetske u?inkovitosti, godinja uteda elektri?ne energije postignuta rekonstrukcijom javne rasvjete bi iznosila 37,43 % u odnosu na postoje?e stanje.