Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

Projektni partner na EU projektu "Youth in Action – New Europe and New Citizens". Nositelj projekta je grad Piacenza, dok su zemlje partneri iz Hrvatske i Poljske. Projekt uklju?uje i organizaciju Radionice Erasmus+ Programa u kojoj ?e biti predo?ena i internacionalna iskustva i projekti. 
Program Erasmus + obuhva?a sve europske i me?unarodne programe i inicijative Europske unije u podru?ju obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Erasmus+ zamijenit ?e sedam postoje?ih programa: Program za cjeloživotno u?enje (s njegovim potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), Mladi na djelu te pet programa me?unarodne suradnje (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima). Erasmus+ usmjeren je ja?anju znanja i vještina te zapošljivosti europskih gra?ana kao i unaprje?enju obrazovanja, osposobljavanja te rada udruga u podru?ju mladih i sporta.