Error
  • Your server has Suhosin loaded. Please follow this tutorial.

"Healthy of young athletes main goal of sport training and competitions - Fitforhealth"

Projektni partner u Projektu "Healthy of young athletes main goal of sport training and competitions - Fitforhealth". Nositelj projekta je (CONI) Talijanski nacionalni olimpijski odbor. Ciljevi projekta su nove spoznaje o treningu i natjecateljskim uvjetima za mlade sportae (14-19 godina starosti) i to s obzirom na zdravstveno stanje, prevenciju ozljeda, sigurnost i zatitu u raznim podru?jima za 5 sportskih disciplina. Projekt uklju?uje i razmjenu sportskog obrazovanja, obuke i treninga te izradu zajedni?ke analize koja obuhva?aju: sigurnosne norme za treninge i natjecanja, fizi?ku pripremu prilago?enu za svakog pojedinca (teretana), treniranje s naglaskom na pedagoke mjere, prehranu i ivotni stil, postavljanje granice u koritenju energetskih pripravaka/doping. Tako?er je predvi?ena realizacija 5 razli?itih turnira za mlade sportae.